close
Share with your friends

PSD2 – nová evropská směrnice o platebním styku

PSD2 – nová evropská směrnice o platebním styku

Nová evropská směrnice o platební styku PSD2 přináší významné změny, které se promítnou do právní úpravy platebního styku a souvisejících oblastí. Členské státy jsou povinny zajistit, aby jejich vnitrostátní předpisy byly v souladu s touto směrnicí do 13. ledna 2018. Hlavním cílem PSD2 je posílení pozice klienta ve využívání bankovních služeb napříč EU. Otevřením přístupu ke klientským informacím třetím stranám a budováním nových bankovních služeb chce zároveň vytvořit ještě více konkurenční prostředí. Je třeba se na novou změnu dívat jako na hrozbu nebo jako na příležitost?

1000
Jiří Khun - Senior Manager

Senior Manager

KPMG in Czech Republic

Kontaktovat

Související

Co je PSD2

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2) si klade za cíl vytvořit jednotný integrovaný platební trh prostřednictvím regulace bank a nových poskytovatelů bankovních služeb.

Nejviditelnější změnou je bezesporu otevření přístupu k bankovním informacím třetím stranám (TPP – Third Party Providers). Třetí strany si můžeme představit jako jiné bankovní instituce v Evropské unii, ale
i jako tzv. fintechové společnosti, které se zaměří na poskytování nových služeb díky konsolidovanému pohledu na klientská bankovní data.

Bankovní služby, které se po nabytí účinnosti směrnice PSD2 stanou pro všechny klienty dostupnými, lze rozdělit do dvou oblastí:

1) AIS (Account Information Service) – prostřednictvím této služby dostane klientem autorizovaná třetí strana přehled bankovních účtů vedených u jiných bank, včetně informací o zůstatku na účtu.

2) PIS (Payment Initiation Service), pomocí které bude moci klient iniciovat platební příkaz ze svého bankovního účtu bez nutnosti přístupu do internetového bankovnictví příslušné banky.

Aby bylo možné tyto služby zabezpečit, PSD2 ukládá povinnost jednotlivým bankám zpřístupnit klientské informace autorizovaným třetím stranám pomocí tzv. API (Application Programming Interface). Současně s požadavkem otevřeného přístupu ke klientským informacím PSD2 definuje požadavky na bezpečnost a na tzv. silné ověření klienta (SCA). Podrobné požadavky na upravenou podobu platebního styku stanovují tzv. Regulatory Technical Standards (RTS) a doporučení implementačních postupů (Guidelines). 

Časová osa implementace

Jednotlivé členské státy jsou povinny evropskou směrnici PSD2 transponovat do národní legislativy. V České republice se tak stane novým zákonem o platebním styku, který tak nahradí stávající zákon
č. 284/2009 Sb., o platebním styku. Tento zákon musí nabýt účinnosti nejpozději k 13. lednu 2018. Do stanového data musí být současně potvrzena i sada příslušných dokumentů a doporučení ze strany European Banking Authority (EBA): implementačních technických standardů, regulatorních technických standardů a Guidelines.

Následující časová osa zobrazuje současné známé termíny spojené s transpozicí PSD2.  

 • Červen 2013 – Evropská komise podává první návrh PSD2.
 • 8. října 2015 – Přijetí PSD2 Evropským parlamentem.
 • 8. prosince 2015 – EU zahajuje konzultace v oblastech bezpečnosti
  a silné autentizace.
 • 23. prosince 2015 – PSD2 publikováno v Úředním věstníku Evropské unie.  
 • 12. ledna 2016 – Účinnost směrnice PSD2. Od této doby běží dvouleté období, kdy jednotlivé členské státy musí provést transpozici zákona do národní legislativy.
 • 23. 2. 2017 – EBA vydává Závěrečnou zprávu o draftu RTS pro oblast silné autentizace a zabezpečené komunikace (RTS on Strong Customer Authenti cation and common and secure communication under Article 98 of Directive 2015/2366 (PSD2)) a doporučuje přijetí tohoto RTS.
 • 13. 1. 2018 – Konec dvouleté lhůty pro transpozici směrnice PSD2 do národní legislativy v jednotlivých členských státech.
 • Duben 2019 – první možné datum účinnosti RTS pro oblast silné autentizace a zabezpečení komunikace.

PSD2 jako cesta

Internetová bankovnictví jsou hlavním komunikačním kanálem mezi klientem a bankou. Neztrácí řízeným uvolněním dat třetím stranám banka přímý kontakt s klientem? Co mohou banky udělat, aby se systém otevřeného bankovnictví stal jejich strategickou obchodní výhodou?

Je zřejmé, že PSD2 umožní vstup mnoha novým hráčům na trh. Existovat bude i větší konkurence v boji o klienta. Banky nicméně mohou o klientech získat nové informace a novými inovativními produkty či pro klienta lepšími nabídkami upevňovat postavení na trhu. Pro zařazení PSD2 mezi strategické iniciativy banky by měla banka postupovat podle následujících kroků: 

 • Splnit mandatorní požadavky – máte již podrobný implementační plán, který vám zajistí soulad s požadavky PSD2?
 • Konkurence – máte připravenu obrannou strategii proti nové
  a stávající konkurenci?
 • Inovace – máte dostatečné zdroje a analytické schopnosti rozpoznat příležitostí? Jste připraveni změnit operativní model a přizpůsobit technologie novým příležitostem?

Další informace k otevřenému bankovnictví a PSD2 naleznete
v přiloženém PDF.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka