V auditu právě probíhá revoluce

Revoluce v auditu

Technologie i evropská reforma zásadně mění auditorské odvětví. Nové tendry rozhýbaly trh a přetahovaná o zkušené auditory se rozjela naplno. Změn je ale víc. „V auditu se mění pravidla hry, a to velmi výrazně,“ říká Jindřich Vašina, partner KPMG Česká republika odpovědný za audit.

1000
Jindřich Vašina - Partner

Partner odpovědný za audit

KPMG Česká republika

E-mail

Související

Audit má pověst konzervativního odvětví, je to tak skutečně?

Za posledních pět let se dá odvětví auditu nejlépe popsat jako dynamické nebo dokonce revoluční. Na první pohled to možná není vidět, ale co platilo v menších obměnách posledních 30 let, je dnes jinak.

S čím tato revoluce souvisí?

Zejména s evropskou auditní reformou. Ta vznikla jako jedna z reakcí na ekonomickou krizi v letech 2008 a 2009, začala platit v polovině loňského roku a nyní mění celé odvětví auditu.

Jak konkrétně?

Jedním z cílů regulátorů bylo, aby se na trh, který si mezi sebe v zásadě rozdělily čtyři velké firmy, dostali také noví hráči, aby se zvýšila konkurence a s tím třeba i celková efektivita. Dalším cílem reformy bylo zajistit a posílit nezávislost auditora. Zvenčí to mohlo vypadat, že mezi některými společnostmi a jejich auditory jsou příliš silné vazby a auditoři nejsou již zcela nezávislí.

Daří se tyto cíle naplňovat?

V tom prvním případě se obecně ukazuje, že pro globální společnosti nebo firmy s přesahem do více zemí, není možné pracovat s těmi, kdo nejsou schopni poskytnout kvalitní a konzistentní úroveň služeb ve všech zemích, kde daný klient působí. U některých menších firem je
v auditu určitě prostor pro nové hráče, ale u velkých to moc nejde. Nikdo jiný než velká čtyřka jim není schopný nabídnout potřebný servis.

A zajištění nezávislosti?

Auditorské firmy vyrostly a kromě auditu měly tendence dodávat klientům i další služby, jako daně a poradenství. Reforma má zajistit, tím že se auditor bude soustředit již jen na audit a systémově se zamezí poskytování určitých neauditních služeb. Tento proces se již rozbíhá
a začíná se zavádět i u nás. Dle mého názoru a dosavadních zkušeností tento žádaný efekt nastane. Musím k tomu ale poznamenat, že tato auditní reforma je primárně cílená na největší společnosti, jako jsou finanční instituce, emitenti veřejně obchodovatelných cenných papírů, tedy takzvané subjekty veřejného zájmu.

Jak se tyto novinky projevují v praxi?

Reforma stanoví jasná pravidla, jak dlouho může auditor působit
u jedné firmy. Existují určitá přechodná období, ale v podstatě se jedná
o dobu deseti let, po kterou může mít firma jednoho auditora. Pak jej musí změnit. I pro klienty, kteří mají některé auditorské firmy od nepaměti - některé máme třeba i 130 let - byla dána jasná pravidla. Pokud se využijí všechna přechodná období, tak je jasně dané, že nejpozději do roku 2023 musí také tyto firmy změnit auditora. To samozřejmě přináší na trh nový element.

To je výrazná změna. Jaký to má dopad ve světě auditu?

Je tady daleko víc tendrů velkých firem a tomu se musí logicky přizpůsobit auditorské společnosti. Máme případy, kdy třeba
v bankovním sektoru došlo u třech největších skupin ke změně auditora
v relativně krátké době. To znamená, že v jedné firmě třeba sto lidí ztratí práci a v druhé potřebují takové množství lidí rychle najít. Firmy shánějí lidi, přetahují se o ně. Dochází k velké vnitřní dynamice a to přizpůsobení je relativně náročné. Až bude tento systém nastavený
a bude nějakou dobu běžet, tak to samozřejmě bude jednodušší a půjde lépe plánovat kapacity.

Mnoho firem si stěžuje, že se jim nedaří najít dostatek zaměstnanců. Máte podobnou zkušenost?

Sice pořád funguje naše jméno, ale také u nás se projevuje složitá situace na trhu. Jen do auditu nabíráme každý rok až 120 lidí, zejména absolventů, kteří musejí splňovat přísná kritéria. Abychom získali tolik lidí, musíme oslovit podstatně větší skupinu lidí a motivovat je, aby
k nám přišli na testy a pohovory. Pokud jimi projdou, tak je musíme ve finále ještě přesvědčit, aby si nás vybrali. Snažíme se proto dělat každý rok nové kampaně, studenty vždy něčím zaujmout a dát jim důvod, proč mají jít právě k nám.

A ten je?

Je jich celá řada. Třeba v auditu jim jako jediní nabízíme, že se mohou od začátku specializovat na některý z oborů, třeba energetiku, finanční služby a podobně. Myslím, že u nás mohou získat nejlepší první zaměstnání, a to nejen lidé s ekonomickým vzděláním. Během pěti let se naučí tolik věcí, co by jinde trvalo třeba 15 let. Mohou na stáže, každoročně postupovat, rozvíjet se v různých oblastech, jednají s lidmi, ke kterým by se jinde nedostali. Dnes jsou absolventi jako
v hypermarketu, kde mají spoustu možností a stačí si vybrat. A naším cílem je, aby si vybrali právě nás.

Co by měl mít ideální kandidát?

Já osobně nemám nějakého ideálního kandidáta, jestliže splní naše obecné požadavky. Určitě by jí nebo mu neměla hlavně chybět ochota se učit a otevřenost novým věcem.

Mluvil jste o revoluci v auditu, jakou roli mají na v ní moderní technologie?

Obrovský. Když jsem před skoro 20 lety začínal, ještě se auditovalo
s papírem a tužkou. Dnes máme elektronické spisy auditora
a směřujeme k integrovaným on-line auditním spisům. Nevím, kdy přesně to přijde, ale je to cesta. Představte si, že máme nového klienta, kterého když zadám do systému, tak si tento systém sám stáhne veškeré data, která jsou o té firmě k dispozici včetně dat, která dostaneme od klienta. Pak si ten systém navrhne, jak by měl audit probíhat a člověk bude dělat ta rozhodnutí, pro něž je potřeba lidská zkušenost. Je to spojené s datovou analytikou, která je už nyní
u největších, například společností z finančního sektoru, běžná. Dřív se audit dělal například na základě výběrového testování vzorku plateb, dnes je možné testovat všechny platby. U bank to jsou i miliony údajů. To představuje zcela novou dimenzi. Až se k tomu přidá integrovaný on-line spis, tak to bude revoluční změna. Za pět nebo deset let bude audit vypadat zcela jinak než dnes.

 

Rozhovor vyšel v deníku E15.

© 2022 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka