Odpočet na výzkum a vývoj

Odpočet na výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj má nejistý výsledek, ale může vaší firmě přinést vyšší zisky a skvělou budoucnost. Pokud do něj investujete, máte nárok na zvláštní odpočet od základu daně. Zahrnout do něj můžete především vlastní náklady spojené s výzkumem a vývojem (například mzdy a materiál). Pro daňové účely je tak můžete uplatnit dvakrát, a získat čistou úsporu ve výši součinu odpočtu a procentní sazby korporátní daně.

1000

Kontakt

Jan Linhart - Partner

Partner, Daňové poradenství

KPMG Česká republika

E-mail

Související

Co spadá do výzkumu a vývoje?

Podle zákona jde o práci, která splňuje následující podmínky:

 • je systematická a tvůrčí,
 • vykonává se pro získání nebo využití nových znalostí,
 • tyto znalosti obsahují ocenitelný prvek novosti a řeší vědeckou či odbornou
  nejistotu.

Které náklady si lze odečíst?

 • přímé náklady: mzdy výzkumných pracovníků včetně povinných odvodů,
  spotřeba materiálu, náklady na certifikace,
 • odpisy movitého majetku používaného pro výzkum a vývoj,
 • ostatní provozní náklady: knihy, časopisy, telekomunikační poplatky, energie.

Jak lze odpočet uplatnit?

Odpočty se uplatňují formou snížení základu daně v daňovém přiznání. Pokud společnost vykáže daňovou ztrátu nebo nemá dostatečně vysoký základ daně, odpočet lze nárokovat i během dalších tří zdaňovacích období.

Postup KPMG v sedmi krocích

Máme znalecké oprávnění pro posouzení daňových souvislostí výzkumu a vývoje a disponujeme zkušeným týmem specializovaných odborníků.

 1. Určíme, které z vašich činností podle zákona souvisí s výzkumem
  a vývojem.
 2. Určíme, které náklady na jednotlivé činnosti je možné si odečíst.
 3. Ve spolupráci s vaším finančním odděleném posoudíme, zda je vaše účtování výzkumu a vývoje v souladu s legislativou a zda zachycuje všechny náklady, které lze do odpočtu zahrnout.
 4. Zhodnotíme možnosti získání státní podpory a vliv stávající podpory na uplatnění odpočtu.
 5. Připravíme dokumentaci k uplatnění odpočtu, případně zpracujeme znalecký posudek.
 6. Připravíme žádost o závazné posouzení, na jejímž základě finanční úřad posoudí rozsah uplatňovaného odpočtu.
 7. Zahraničním společnostem, jež chtějí odpočtu využít, nabídneme daňové poradenství při restrukturalizaci a přesunu aktivit do ČR.

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka