Datová analytika v auditu

Datová analytika v auditu

Představte si firemní data jako oceán. Dříve auditoři do moře ponořili kbelík a prozkoumali pouze to, co v něm vytáhli zpět nad hladinu. Na základě této metody mohli velmi snadno usoudit, že v oceánu nejsou žádné ryby. Kdyby měli možnost profiltrovat úplně celý oceán, došli by k úplně jinému závěru.

1000
Jindřich Vašina - Partner

Partner odpovědný za audit

KPMG Česká republika

E-mail

Související

Díky datové analytice dnes máme tento filtr k dispozici a můžeme analyzovat obrovské objemy dat. Příkladem mohou být účetní záznamy za uplynulý rok. S datovou analytikou dostaneme ucelenější obraz
o celém jejich souboru, na rozdíl od analýzy několika vzorků. Relativně rychle získáme přehled o tom, kdy byl každý jednotlivý záznam proveden a kým, kolik záznamů se provedlo ve stejný čas a jaká je jejich hodnota.

Datová analytika nabízí i audit zpracování transakcí v reálném čase, který případné nesrovnalosti odhalí velmi rychle. Auditorům se tak uvolňují ruce a mohou věnovat více času problémovým oblastem, hlubšímu posouzení rizik a lépe pochopit fungování společnosti.
 

Infografika datová analytika v auditu

© 2021 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka