Průzkum: Trendy v interním auditu v České republice

Průzkum: Trendy v interním auditu v České republice

Průzkum je zaměřený na současnou roli interního auditu v rychle se měnícím prostředí dnešní doby. Průzkum byl proveden mezi vedoucími útvarů interních auditů předních českých společností.

1000
interní audit

V současné době je kladen velký důraz mj. na oblast spolehlivého řízení rizik a roli interního auditu při identifikaci, předvídání a hodnocení rizik, dále pak na oblast kultury, compliance a etiky obchodu a na přidanou hodnotu interního auditu. Interní audit se dnes neobejde bez detailního IT know-how a využití datové analytiky, které umožňují vyšší efektivitu, detailnější pochopení problémů a efektivnější řízení rizik včetně těch spojených s informačními technologiemi.

Cílem průzkumu KPMG Česká republika bylo zjistit, jak si v tomto měnícím se prostředí stojí útvary interního auditu předních českých společností. Oslovili jsme vedoucí těchto útvarů a zaměřili jsme se zejména na současnou roli interního auditu, na to, jak dnes funguje
a jaké je jeho budoucí směřování.

Z průzkumu vyplývá, že interní audit v ČR prochází podobným vývojem jako ve světě. Vedoucí útvarů interního auditu považují za stále více klíčová rizika v oblasti IT / IT bezpečnosti a nově přicházející regulace
a chtějí se na tyto oblasti v nejbližší době v rámci své činnosti primárně zaměřit. 

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi