close
Share with your friends

Nákupní zvyklosti

Nákupní zvyklosti

Stránka shrnuje závěry tradičního průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice.

Závěry průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice.

Stránka shrnuje závěry tradičního průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice. Sběr dat probíhá on-line formou vždy v prvních měsících kalendářního roku na 1 000 respondentech v reprezentativním zastoupení podle věku a kraje. Ve vzorku je vždy 70procentní zastoupení žen a 30 procent mužů. Dotazovaní byli ti, kteří rozhodují o nákupech potravin pro domácnost.

Spojte se s námi