Nákupní zvyklosti

Nákupní zvyklosti

Stránka shrnuje závěry tradičního průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice.

Závěry průzkumu společnosti KPMG Česká republika Nákupní zvyklosti v České republice.