Pouze 43 % největších firem v Česku zveřejňuje informace o své společenské odpovědnosti

Pouze 43 % firem v Česku zveřejňuje informace o CSR

Analýzu stavu nefinančního reportingu provedla KPMG začátkem roku 2016 ve 45 zemích světa, včetně České republiky. Zaměřila se na stovku největších firem v každé zemi a 250 největších společností působících globálně. Analyzovány byly výroční zprávy, samostatné zprávy o společenské odpovědnosti a udržitelnosti a webové stránky daných společností. Česká republika patřila dle průzkumu mezi země s nejnižším počtem společností, které reportují své nefinanční ukazatele.

1000

Kontakt

Viktor Dušek

Associate Director

KPMG Česká republika

E-mail

Související

  • Česká republika implementovala do svého právního řádu směrnici EU o nefinančním reportingu 2014/95 EU
  • Subjekty veřejného zájmu musí od roku 2017 povinně reportovat své nefinanční ukazatele
  • Nejrozšířenější formou nefinančního reportingu je aktuálně metodika GRI (Global Reporting Initiative)

Analýzu stavu nefinančního reportingu provedla KPMG začátkem roku 2016 ve 45 zemích světa, včetně České republiky. Zaměřila se na stovku největších firem v každé zemi a 250 největších společností působících globálně. Analyzovány byly výroční zprávy, samostatné zprávy o společenské odpovědnosti a udržitelnosti a webové stránky daných společností. Česká republika patřila dle průzkumu mezi země s nejnižším počtem společností, které reportují své nefinanční ukazatele.

Z evropských zemí si nejlépe v nefinančním reportingu vedly Francie (93 % ze 100 největších společností), Velká Británie (90 %), Norsko (86 %) a Dánsko (82 %). V České republice veřejně  své nefinanční ukazatele, tedy například dopady podnikání na životní prostředí, dodržování lidských práv, filantropie nebo protikorupční pravidla
a transparentnost, pouze 43 % ze 100 největších společností v České republice.

„Česká republika implementovala směrnici EU o nefinančním reportingu, a to prostřednictvím novely zákona o účetnictví a novely zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Nové nefinanční reporty budou podniky muset poprvé sestavovat v roce 2018 za účetní období začínající 1. ledna 2017 nebo později. Povinnost se vztahuje pouze na společnosti veřejného zájmu, kterých není v ČR vysoký počet. Přeneseně ale povinnost dopadá i na řadu poboček dcer velkých mezinárodních skupin, které v ČR působí. Zejména pokud jde o environmentální ukazatele, očekáváme, že tyto firmy budou vyvíjet tlak v oblasti nefinančního reportingu i na své dodavatele. Právě zlepšení ukazatelů v dodavatelském řetězci je jednou z cest, jak mohou sami dosáhnout snížení dopadů svého podnikání na životní prostředí,“ říká říká Viktor Dušek, advokát, KPMG Legal

V mezinárodním srovnání evropské společnosti zaostávaly za firmami z Asie a Severní Ameriky. Souhrnně nefinanční ukazatele vykazovalo v Evropě 74 % společností (vždy počítáno 100 největších společností z jednotlivých zemí), v Severní Americe 77 %, v Asii dokonce 79 %
a pouze 53 % ze Středního Východu a Afriky. Celkové výsledky za Evropu snižovali zejména země Střední a Východní Evropy, kde nefinanční ukazatele publikovalo 61 % firem oproti 79 % v Západní Evropě. Implementací směrnice EU o nefinančním reportingu v řadě zemí se však uvedená čísla z pohledu Evropy mohou zlepšit.

„Údaje nefinančního charakteru zpracované podle mezinárodních standardů vyžadují nejen společnosti s vysokými požadavky v etické a environmentální oblasti, ale například i pro investory nebo banky představují cenný pohled na strategii společnosti a její připravenost na měnící se prostředí a celkovou udržitelnost podnikání,“ dodává Viktor Dušek.

Kompletní průzkum stavu vykazování nefinančních ukazatelů najdete v PDF:

© 2022 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka