CSR: Nová pravidla pro velké hráče

CSR: Nová pravidla pro velké hráče

Tomáš Baťa vybudoval před lety ve Zlíně školu pro své zaměstnance. Kdyby tak učinil dnes, musel by o tom podat zprávu. Jeho firma by totiž jistě svou velikostí spadla do kategorie velkých firem, kterým od počátku roku 2017 opět přibylo pár povinností, konkrétně z oblasti takzvaného nefinančního reportingu.

1000
Viktor Dušek

Associate Director

KPMG Česká republika

E-mail
CSR-report

Konkrétně jde o každoroční reporting aktivit v oblasti udržitelného rozvoje a společenské odpovědnosti, která se obvykle označuje anglickou zkratkou CSR (corporate social responsibility). Spektrum je skutečně široké – cílené snižování dopadů činnosti firmy na životní prostředí, různé formy podpory neziskového sektoru, péče
o zdraví i vzdělanost vlastních zaměstnanců a řada dalších věcí. 

Novinky vycházejí ze směrnice Evropské unie a s účinností od
1. ledna 2017 byly včleněny do našeho právního řádů novelou zákona
o účetnictví a zákona o podnikání na kapitálovém trhu. „Původně jsme chtěli, aby nefinanční reporting byl jen na bázi dobrovolnosti, aby ho vydávaly pouze ty firmy, které chtějí. Nepovedlo se, Evropská unie řekla, že to bude povinně. Ale budeme se alespoň snažit podnikům to co nejvíce usnadnit,“ uvedl na jedné z konferencí na toto téma Martin Šabo z Ministerstva financí. To se v praxi projevilo mimo jiné tím, že vláda při transpozici směrnice nevyužila možnosti zpřísnit stanovená pravidla, které tak fakticky kopírují minimální požadavky Evropské unie.

Nové povinnosti se týkají jen skutečně velkých hráčů ve svých oborech. Většina novinek se podle směrnice dotkne pouze těch společností, které mají více než 500 zaměstnanců, majetek alespoň půl miliardy korun nebo čistý obrat alespoň 1 miliardu a současně jsou tak zvané subjekty veřejného zájmu. Tedy takových firem, které by svými problémy mohly ohrozit i další části ekonomiky. Například jde o banky, pojišťovny, firmy kótované na burze v rámci Evropské unie a další.

Povinnost uvádět informace ohledně diverzity se však dotkne širšího počtu subjektů, a to všech velkých účetních jednotek, jejichž akcie nebo dluhopisy jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu.

Zprávy o tom, jak se firmě daří nejen po ekonomické stránce, ale také o tom, jaká je její role ve společnosti jako celku, začínají tvořit důležitou součást prezentací velkých firem. Zkušenosti lidí, kteří reporty pro velké nadnárodní firmy připravují, ukazují, že firmy, které se chovají společensky odpovědně, mají snazší přístup k úvěrům od bank
a logicky se zlepšuje i vnímání jejich produktů v očích veřejnosti.

Jak má CSR report vypadat?

Pro příklady firem, které společenskou odpovědnost neberou na lehkou váhu, však není třeba chodit za hranice. V Česku oceňuje dobře připravené reporty platforma Byznys pro společnost, která každoročně uděluje cenu za odpovědný reporting v soutěži TOP odpovědná firma. „Jde o cenu pro firmu, která komplexně, transparentně a efektivně měří a komunikuje své aktivity v oblasti odpovědného a udržitelného podnikání,“ stojí na webu soutěže.

„Při přípravě našeho reportu jsme vycházeli z mezinárodní metodiky pro vykazování udržitelného podnikání GRI G4 – Core. Ta nám napomohla obsáhnout to, co je ve vztahu k zájmům zainteresovaných stran nejdůležitější, a stejný osvědčený přístup nabízíme i našim klientům,“ říká Viktor Dušek z KPMG Legal, který se touto oblastí dlouhodobě zabývá.

„Směrnice ani její promítnutí v zákoně neurčují, jakou metodiku mají dotčené firmy pro vyhotovení zprávy využít. My proto vycházíme z mezinárodních metodik, protože firmy si tak mohou vybrat. Druhou možností je zavést vlastní systém reportování nefinančních údajů, to je však značně komplikované a nákladné,“ uzavírá Viktor Dušek.  

Podívejte se na CSR report společnosti KPMG Česká republika na ww.cestakudrzitelnosti.cz.

© 2022 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi

 

Chcete s námi spolupracovat?

 

loading image Nezávazná poptávka