4 překážky firem v boji proti korupci

4 překážky firem v boji proti korupci

Co brání středoevropským společnostem včetně těch českých předcházet účinněji korupci? Z naší analýzy odpovědí v průzkumu KPMG vyplývají čtyři hlavní důvody.

1000
Maroš Holodňák

Partner, Risk Consulting

KPMG Česká republika

E-mail

1) Málo prostředků a lidí

Největší překážkou v potírání korupce jsou chybějící finanční i personální zdroje. Například pozici compliance officer obsazují na plný úvazek jen dvě z pěti středoevropských společností.

2) Nesepsaná pravidla nebo nedostatečné znalosti

Více než třetina (36 %) českých firem odpovídajících v průzkumu nemá kodifikovaná protikorupční pravidla, nebo o nich respondenti nevědí. To je víc než středoevropský (29 %), i celosvětový průměr (20 %). Jen necelé dvě třetiny společností umožňují whistleblowing, což je výrazně pod celosvětovým průměrem (81,5 %).

3) Kontrola třetích stran

S mezinárodním rozměrem podnikání roste i role třetích stran a s tím spojená rizika korupce. Podle průzkumu ale více než polovina středoevropských společností neposuzuje korupční riziko protistran nebo si respondenti nejsou vědomi, že by takové posuzování probíhalo. Jen dvě pětiny společností z mála těch, které mají smluvně zakotvené právo prověřovat soulad jednání smluvních partnerů s protikorupční legislativou, toto právo skutečně využívá.

4) Chybějící datový monitoring

Důležitým protikorupčním opatřením je proaktivní detekce, např. ve formě analýzy transakčních dat, s cílem sledování podezřelých plateb do off-shore zemí. Datový monitoring ale provádí průběžně jen 27 % firem ve střední a východní Evropě ve srovnání se 42 % celosvětově.

Analýzu „Anti-Bribery and Corruption in CEE“ si můžete stáhnout zde.

© 2023 KPMG Česká republika, s.r.o., společnost s ručením omezeným založená dle právních předpisů České republiky a členská společnost globální organizace nezávislých členských společností KPMG, přidružených ke KPMG International Limited, soukromé anglické společnosti s ručením omezeným. Všechna práva vyhrazena.

Detailní informace o struktuře globální organizace KPMG najdete na stránce: https://home.kpmg/governance.

Spojte se s námi