Advanced VAT (in Greek)

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 (Fully Booked) | Νέα Ημερομηνία: Advanced VAT (in Greek) 19/10/2020 | Γραφεία KPMG, Λευκωσία

Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020 (Fully Booked) | New Date: Advanced VAT (in Greek) 19/10/2020

advanced-vat

Περιγραφή σεμιναρίου

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι αποφασίσαμε να επαναλάβουμε το σεμινάριο «Advanced VAT (In Greek)», καθώς το αρχικό μας σεμινάριο είχε κλείσει πλήρως εντός λίγων ημερών από την ανακοίνωσή του. Το νέο σεμινάριο «Advanced VAT (In Greek)», θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2020. Κάντε κλικ εδώ για περισσότερες πληροφορίες

Έμπειροι εκπαιδευτές με μακρόχρονη επαγγελματική τριβή σε θέματα έμμεσης φορολογίας θα μοιραστούν με τους συμμετέχοντες εξειδικευμένες γνώσεις περί Φ.Π.Α., τις οποίες θα τεκμηριώσουν με πρακτικά παραδείγματα. Επίσης, θα υπενθυμίσουν στους εκπαιδευόμενους τις βασικές αρχές της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας. Οι πρακτικές πληροφορίες που θα δοθούν, οι συζητήσεις, οι ερωτήσεις-απαντήσεις, η ανάλυση σχετικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και οι μελέτες περιπτώσεων, θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να μάθουν, μεταξύ άλλων, πώς να χειρίζονται φορολογικά ορθά τις καθημερινές συναλλαγές τους.

Στόχοι σεμιναρίου

Με το πέρας του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Ερμηνεύουν τις βασικές έννοιες της κυπριακής περί Φ.Π.Α. νομοθεσίας
 • Εφαρμόζουν σωστά τη σχετική νομοθεσία, ώστε να μπορούν να διεκπεραιώσουν με επιτυχία εξειδικευμένες συναλλαγές
 • Υιοθετήσουν μια πιο προσεκτική στάση απέναντι στο φορολογικό χειρισμό των καθημερινών τους καθηκόντων, εφαρμόζοντας στην πράξη τις εξειδικευμένες γνώσεις Φ.Π.Α., που θα λάβουν μέσω του σεμιναρίου. 

Συμμετέχοντες*

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές, Aρχιλογιστές, Λογιστές και  επιστημονικό προσωπικό, το οποίο ασχολείται με οικονομικά θέματα ή/και εφαρμόζει στην πράξη τις πρόνοιες της κυπριακής νομοθεσίας Φ.Π.Α. ή/και είναι υπεύθυνο για τους φορολογικούς χειρισμούς της εταιρείας.

* Ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι περιορισμένος και έχει οριστεί σε 28 θέσεις.

Περιεχόμενο σεμιναρίου

1. Φορολογητέες πράξεις (30 λεπτά)

 • Ποιες συναλλαγές υπόκεινται σε Φ.Π.Α;

2. Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα (30 λεπτά)

 • Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα
 • Mη υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα για σκοπούς Φ.Π.Α.
 • Ανάλυση υποθέσεων του ευρωπαϊκού δικαστηρίου

3. Πράξεις που θεωρούνται παράδοση αγαθών/υπηρεσιών (1 ώρα)

Οι εκπαιδευτές θα αναλύσουν, μέσω παραδειγμάτων, ποιες συναλλαγές συνιστούν:

 • Παραδόσεις αγαθών
 • Παροχή υπηρεσιών
 • Εισαγωγή αγαθών
 • Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών

4. Η επιβολή του φόρου (30 λεπτά)

 • Ποιος είναι υπόχρεος για επιβολή και καταβολή του Φ.Π.Α.;
 • Πότε εφαρμόζεται η αντίστροφη χρέωση;
 • Τι προνοεί η εγχώρια αντίστροφη χρέωση; (άρθρο 11Β)

5. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές (1 ώρα και 30 λεπτά)

 • Παροχή αγαθών χωρίς μεταφορά
 • Παροχή αγαθών με μεταφορά
 • Ενδοκοινοτική απόκτηση
 • Απαλλαγές

Τριγωνικό Εμπόριο

 • Τι είναι το τριγωνικό εμπόριο;
 • Ποιος είναι υπόχρεος για καταβολή του Φ.Π.Α. για τριγωνικές συναλλαγές;
 • Απαλλαγές αναφορικά με το Τριγωνικό Εμπόριο

6. Πωλήσεις από απόσταση (30 λεπτά)

 • Τόπος παροχής αγαθών σε ό,τι αφορά τις εξ’ αποστάσεως πωλήσεις

7. Πρόνοιες πραγματικής χρήσης και εκμετάλλευσης (30 λεπτά)

 • Τι προνοεί η περί κυπριακή Φ.Π.Α. νομοθεσία, όπως επίσης και η ευρωπαϊκή Οδηγία
 • Για ποιες υπηρεσίες εφαρμόζονται οι πρόνοιες της πραγματικής χρήσης και εκμετάλλευσης;
 • Ερμηνευτική εγκύκλιος

8. Μίσθωση μεταφορικών μέσων (30 λεπτά)

 • Τι προνοεί η νομοθεσία σε ό,τι αφορά τη μίσθωση μεταφορικών μεσών;
 • Βραχυχρόνια και μακροχρόνια μίσθωση

9. Υπηρεσίες που σχετίζονται με ακίνητη ιδιοκτησία (1 ώρα)

 • Ποιος είναι ο τόπος παροχής για υπηρεσίες σχετικά με ακίνητα;
 • Ποιες είναι αυτές οι υπηρεσίες;

10. Ερωτήσεις-απαντήσεις (30 λεπτά)

Κρατήσεις

Για να εγγραφείτε στο σεμινάριο, παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής και προωθήστε την μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση academy@kpmg.com.cy ή μέσω φαξ στο  +357 22 513 294.

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης.

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη ότι οι θέσεις είναι περιορισμένες, επομένως εγγραφείτε το συντομότερο δυνατόν.

Εάν δεν λάβετε το μήνυμα επιβεβαίωσης σχετικά με την εγγραφή σας, η εγγραφή σας δεν είναι εγγυημένη.

Κόστος

€300 + Φ.Π.Α. Καθαρό κόστος μετά τη χορηγία της ΑΝΑΔ €119: €238 (συμπεριλ. Φ.Π.Α.) για τους δικαιούχους συμμετέχοντες*
 

*Τελική ημερομηνία για έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount): 24/09/20

Πολιτική εκπτώσεων:

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα alumni της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ  ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ . Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ σεμινάρια

Στοιχεία επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειρήνη Αβραάμ στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy.


Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Το σεμινάριο αυτό μπορεί να συμβάλει στις προϋποθέσεις για Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Ανάπτυξη, εφόσον το περιεχόμενό του είναι σχετικό με τα καθήκοντα των συμμετεχόντων (7 CPD).

Εκπαιδευτές

Γρέκας Μιχάλης
Διοικητικός Σύμβουλος, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Μιχάλης είναι Διοικητικός Σύμβουλος και διευθύνει το τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου. Έχει εκτεταμένη εμπειρία στην κυπριακή και ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία, καθώς και σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ).

Ο Μιχάλης παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις που προέρχονται από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και στον τομέα των ακινήτων.

Ο Μιχάλης συμμετείχε σε διάφορα έργα σχετικά με λύσεις αυτοματοποίησης Φ.Π.Α., καθοδηγώντας τον σχεδιασμό και την εφαρμογή κωδικοποίησης λογιστικών εφαρμογών. Αξίζει να σημειωθεί ότι ηγείται της ομάδας ανάπτυξης Tax Technology της KPMG. Είναι επίσης μέλος της επιτροπής Φ.Π.Α. του ΣΕΛΚ (Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου).

Επιπρόσθετα, ο Μιχάλης συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια Έμμεσης Φορολογίας και έχει γράψει πολλά σχετικά άρθρα. Το 2015 ο Μιχάλης πιστοποιήθηκε από την ΑνΑΔ ως «Εκπαιδευτής Επαγγελματικής Κατάρτισης».

 

Λαγού Μούντη Ειρήνη
Senior Manager, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Μετρώντας περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον τομέα, η Ειρήνη είναι Senior Manager στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η Ειρήνη συνεργάζεται με εξωτερικούς δικηγόρους αναφορικά με τη σύνταξη προσφυγών κατά αποφάσεων του Εφόρου Φορολογίας προς καταχώρηση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Δημοκρατίας, και αναλύει θέματα έμμεσης φορολογικής πολιτικής σε συνδυασμό με τον αντίκτυπο των σχετικών εξελίξεων στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους Κύπριους φορολογούμενους. Διατηρεί επίσης επαφές με τα Τμήματα Έμμεσης Φορολογίας και Τελωνείων της Κύπρου σχετικά με την ορθή ερμηνεία και εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών.

 

Γεωργίου Φάνος
Senior Manager, Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας, KPMG Κύπρου

Ο Φάνος είναι Senior Manager στο Τμήμα Έμμεσης Φορολογίας της KPMG Κύπρου με εκτεταμένη εμπειρία στην κυπριακή και ευρωπαϊκή περί Φ.Π.Α. νομοθεσία.

Από το 2011 ο Φάνος παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε μεγάλες πολυεθνικές και τοπικές επιχειρήσεις που προέρχονται από διάφορους τομείς δραστηριοποίησης, εστιάζοντας στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, στον τομέα ακινήτων και στις υπηρεσίες επισιτισμού και τουρισμού.

Συμμετείχε επίσης σε διάφορα έργα σχετικά με λύσεις αυτοματοποίησης Φ.Π.Α. και συνέβαλε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή κωδικοποίησης λογιστικών εφαρμογών. Επιπλέον, ο Φάνος προσέφερε συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλους εταιρικούς ομίλους εγκατεστημένους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενόψει της εφαρμογής του Φ.Π.Α. το 2018.

Επιπρόσθετα, ο Φάνος συμμετείχε ως εκπαιδευτής σε διάφορες παρουσιάσεις και σεμινάρια σχετικά με θέματα Έμμεσης Φορολογίας, τόσο σε πελάτες όσο και στο προσωπικό της KPMG Κύπρου.

Τοποθεσία

KPMG Limited
Εσπερίδων 14
1087 Λευκωσία 

anad2

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε από την ΑνΑΔ. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν με εργοδοτούμενούς τους, οι οποίοι ικανοποιούν τα κριτήρια της ΑνΑΔ, θα τύχουν της σχετικής επιχορήγησης. 

informative image