Cash management in stressed scenarios (in Greek)

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 | 9:30 π.μ. – 11:45 π.μ | 2 CPD

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2020 | 9:30 π.μ. – 11:45 π.μ | 2 CPD

cash-management

Περιγραφή σεμιναρίου

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που δημιουργήθηκε από τον κορωνοϊό, οι αυστηρότερες πιστωτικές συνθήκες και η αλλαγή στον τρόπο που πραγματοποιούνται οι συναλλαγές έχουν αλλάξει τη δυναμική της αγοράς. Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότερες εταιρείες αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας. Η εκπαιδεύτρια του σεμιναρίου, με γνώμονα τη μακρόχρονη πρακτική της εμπειρία στις αναδιαρθρώσεις δανείων και στις χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις εταιρειών, θα εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις κατάλληλες γνώσεις, ώστε να μπορούν να αξιολογούν εταιρείες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια. Πέραν του εμπλουτισμού του γνωστικού υπόβαθρού τους, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν καίριες δεξιότητες στην εφαρμογή σωστών διαδικασιών για αποτελεσματικότερη λήψη αποφάσεων και ορθή διαχείριση κινδύνων. Παράλληλα, θα ενημερωθούν αφενός για μεθόδους βελτίωσης της λειτουργικής απόδοσης των εταιρειών και αφετέρου για τρόπους ενίσχυσης της ροής μετρητών. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί (δανειστές) θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις εταιρείες που βρίσκονται σε οικονομική δυσχέρεια και να εφαρμόζουν υφιστάμενες και νέες στρατηγικές προς εξασφάλιση του υπολοίπου.  

Περιεχόμενο Σεμιναρίου

Σύνδεση με το σεμινάριο (9:00 π.μ. - 9:30 π.μ.)*

Ενότητες (9:30 π.μ. – 11:45 π.μ. συμπεριλαμβανομένου ενός 15-λεπτου διαλείμματος μεταξύ των ενοτήτων)

 • Ανάλυση συμπτωμάτων εταιρειών σε οικονομική δυσχέρεια
 • Άμεση δράση/έλεγχος στις εταιρικές εισροές και εκροές
 • Μελέτη περίπτωσης
 • Ερωτήσεις-Απαντήσεις και Περίληψη.
   

*Σημείωση: Παρακαλώ όπως συνδεθείτε στις 9:00 π.μ. (30 λεπτά πριν την καθορισμένη ώρα έναρξης), προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιμετωπίζετε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα ή πρόβλημα σύνδεσης.

Συμμετέχοντες

Το σεμινάριο απευθύνεται σε Οικονομικούς Διευθυντές εταιρειών, Διευθυντές εταιρειών, Υπεύθυνους Λογιστηρίου, Λογιστές που είναι υπεύθυνοι για εισπράξεις /πληρωμές σε πιστωτές, Υπεύθυνους Τμημάτων, οι οποίοι διαχειρίζονται συγκεκριμένο προϋπολογισμό / μετρητά, Λειτουργούς Χορηγήσεων Δανείων.

Κρατήσεις

Κόστος: €100*

Για να εγγραφείτε στο διαδικτυακό σεμινάριο, παρακαλώ πατήστε εδω. Αφού υποβάλετε την εγγραφή σας θα σας σταλεί ηλεκτρονικό μήνυμα, στο οποίο θα αναγράφεται το ποσό της συμμετοχής σας, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε εκπτώσεων, όπου αυτές ισχύουν. Σημειώστε ότι η πληρωμή πρέπει να διεκπεραιωθεί τουλάχιστον δύο μέρες πριν από την έναρξη του σεμιναρίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η εγγραφή σας.

*Τελική ημερομηνία για έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount): 19/06/2020
 

Πολιτική εκπτώσεων:

 • Προσφέρεται 10% έκπτωση για περισσότερους από δύο (3+) συμμετέχοντες από την ίδια επιχείρηση. Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ ενώ ισχύει για τους συμμετέχοντες που θα παρακολουθήσουν το ίδιο σεμινάριο, την ίδια ημέρα. Η συγκεκριμένη έκπτωση μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα ή νομικές οντότητες που θα εγγραφούν ταυτόχρονα σε παραπάνω από δύο (3+) σεμινάρια εντός του ίδιου εξαμήνου (Ιανουάριος-Ιούνιος & Ιούλιος-Δεκέμβριος). Η έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Προσφέρεται 10% έκπτωση σε άτομα που ανήκουν στο πρόγραμμα alumni της KPMG. Η συγκεκριμένη έκπτωση πρέπει να υπολογιστεί πριν από τον Φ.Π.Α. και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ  ενώ μπορεί να συνδυαστεί μόνο με την έκπτωση πρόωρης εγγραφής (early bird discount) και την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύουν.
 • Σε επιλεγμένα σεμινάρια κάθε συμμετέχοντας εφόσον εγγραφεί στο σεμινάριο μέχρι μια συγκεκριμένη ημερομηνία η οποία αναγράφεται πιο πάνω, είναι δικαιούχος έκπτωσης πρόωρης εγγραφής ύψους 10% , πριν από τον υπολογισμό του Φ.Π.Α. και της χορηγίας της ΑνΑΔ . Αυτή η έκπτωση συνδυάζεται μόνο με την επιχορήγηση της ΑνΑΔ, όπου ισχύει.
 • Επιχορήγηση της ΑνΑΔ για όλα τα εγκεκριμένα από την ΑνΑΔ σεμινάρια

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Ειρήνη Αβραάμ στο +357 22 207 460 ή στο academy@kpmg.com.cy


Μονάδες Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης:

Μετά τη λήξη του διαδικτυακού σεμιναρίου και εντός σύντομου χρονικού διαστήματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν με ηλεκτρονικό μήνυμα πιστοποιητικό παρακολούθησης, στο οποίο θα αναγράφεται το σύνολο της καθαρής εκπαιδευτικής διάρκειας, που αντιστοιχεί με τον αριθμό των Μονάδων Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης (2 μονάδες).

Εκπαιδεύτρια

Ταλιώτη Χριστίνα
Principal, Deal Advisory, KPMG Κύπρου

Η Χριστίνα έχει περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρία στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και συγκεκριμένα στις αναδιαρθρώσεις δανείων για εταιρείες, στην ετοιμασία οικονομικών μοντέλων για λειτουργικές και χρηματοοικονομικές αναδιαρθρώσεις και στις εταιρικές αναδιαρθρώσεις (συγχώνευση, διάσπαση, ανταλλαγή μετοχών) για ιδιωτικές και δημόσιες εταιρείες σε διάφορους τομείς της οικονομίας.

Τα τελευταία 4 χρόνια ήταν σε απόσπαση σε μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Κύπρου, όπου εργαζόταν με την ομάδα που είχε δημιουργηθεί για μείωση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων στο Τμήμα Ανάκτησης Δανείων της συγκεκριμένης τράπεζας.

Η Χριστίνα έχει πτυχίο Οικονομικών από το London School of Economics, είναι μέλος του Ινστιτούτου Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία, εκπαιδεύεται για τις εξετάσεις του επιπέδου II για το επαγγελματικό προσόν του Ορκωτού Οικονομικού Αναλυτή (CFA) και είναι εγκεκριμένη Σύμβουλος Αφερεγγυότητας.

informative image