close
Share with your friends

Planning en opstelling

Planning en opstelling

Internationale transacties worden almaar belangrijker naarmate multinationals op zoek zijn naar strategisch voordeel...

Internationale transacties worden almaar belangrijker...

Internationale transacties worden almaar belangrijker naarmate multinationals op zoek zijn naar strategisch voordeel op de huidige wereldwijde markten. Een belangrijke component daarbij is de verrekenprijsstrategie die deze internationale transacties regelt.
 

Hoe KPMG kan helpen

KPMG wil u helpen om een verrekenprijsstrategie op te stellen die degelijk is vanuit technisch oogpunt en gebaseerd is op een stevige economische theorie, maar tegelijkertijd gemakkelijk te implementeren is en aanpasbaar aan de evolutie van uw bedrijf.

Een brede strategie inzake verrekenprijzen kan:

  • operationele noden en noden op het vlak van naleving en belastingefficiëntie op elkaar afstemmen;
  • het verleden beschermen door economische verantwoording aan te brengen voor afwijkingen van het bestaande verrekenprijsbeleid;
  • de implicaties helpen terugdringen voor andere belastingen (bv. invoerrechten, btw en bedrijfsbelastingen).

Door u te helpen een strategie inzake verrekenprijzen te ontwikkelen voor uw onderneming, kunnen we samen met u een duurzame fiscale strategie bepalen die aansluit bij uw algemene bedrijfsstrategie en tot aanzienlijke, effectieve voordelen inzake belastingtarieven kan leiden.

Voorbeelden van duurzame strategieën voor fiscale planning of fiscaal voordelige supply chain management-structuren zijn onder meer:

  • Holdingstructuren voor immateriële activa
  • Structuren voor contracten of uitbestedingsovereenkomsten
  • Structuren met beperkt risico voor verdelers en commissionairs
  • Structuren voor kostendeling
  • Gezamenlijke dienstencentra

Waarom KPMG?

KPMG heeft ruime ervaring in het pragmatisch assisteren en adviseren bij de ontwikkeling en implementatie van verrekenprijsstrategieën die fiscale en risicobeheersgerelateerde voordelen opleveren.

De onderlegde economische, juridische, financiële en fiscale deskundigen van KPMG kunnen u helpen om een flexibele strategie inzake verrekenprijzen op te zetten met een goed evenwicht tussen opportuniteiten en risicobeheer, die effectieve verlagingen van het belastingtarief bovendien afweegt tegen eventuele bezwaren van belastingautoriteiten en de compliancekosten.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)