close
Share with your friends

Operationele verrekenprijzen

Operationele verrekenprijzen

Multinationale ondernemingen die grensoverschrijdende transacties aangaan, besteden heel wat tijd en energie...

Multinationale ondernemingen die grensoverschrijdende transacties aangaan...

Multinationale ondernemingen die grensoverschrijdende transacties aangaan, besteden heel wat tijd en energie aan het uittekenen van een beleid inzake verrekenprijzen dat voldoet aan de belastingregelgeving. De effectieve uitvoering van dit beleid kan echter een complex en riskant proces zijn dat veel middelen vergt. Als dat niet gebeurt, kan dat aanzienlijke en essentiële bedrijfsrisico's met zich brengen, zoals problemen bij de financiële verslaglegging, hogere belastingschulden, fouten in de financiële staten en hogere kosten voor de boekhouding binnen de groep en de naleving van de belastingregelgeving.

 

Hoe KPMG kan helpen

De implementatie van de verrekenprijzen vergt aanzienlijke integratie en samenwerking tussen een groot aantal onafhankelijke functiedomeinen van een organisatie, zoals belastingen, financiën en accounting, operations en IT. Elke onderneming wordt op het vlak van verrekenprijzen geconfronteerd met een unieke reeks 'operationele' uitdagingen. Typische voorbeelden hiervan zijn databeheer, IT-mogelijkheden, de integratie van functieoverschrijdende processen, communicatie en verantwoording.

De OTP-diensten (Operational Transfer Pricing) van KPMG helpen ondernemingen om hun beleid inzake verrekenprijzen te integreren in hun dagelijkse activiteiten, de integriteit van hun boekhouding binnen de groep te verbeteren, de operationele efficiëntie te verhogen en de risico's terug te dringen. We kunnen uw huidige omgeving beoordelen op heersende praktijken, processen en controles opzetten en de nodige technologieën implementeren.

Mogelijke voordelen die voortvloeien uit onze OTP-diensten zijn onder meer:

  • meer transparantie over verrekenprijsresultaten,
  • verbeterd vermogen voor monitoring en aanpassing,
  • een accuratere financiële verslaglegging en verbeterde timing voor het afsluiten van de rekeningen,
  • grotere verwezenlijking van de fiscale doelstellingen,
  • meer efficiëntie en lagere compliancekosten,
  • lagere risico's op het vlak van financiële staten en belastingen.

KPMG beschikt over een volledige reeks technologieën om elke operationele situatie inzake verrekenprijzen te ondersteunen.

 

Waarom KPMG?

Door de combinatie van onze uitgebreide ervaring in fiscaal en bedrijfsadvies heeft KPMG een OTP-methodologie ontwikkeld die de verslaglegging en de processen verbetert, en tegelijkertijd een ondersteunende technologie-infrastructuur creëert die tot meer efficiëntie en lagere risico's leidt. 

Dankzij het KPMG-kader, het Intercompany Process Continuum (IPC), kunnen ondernemingen beter plannen en hun financiële resultaten volledig afstemmen op hun algemene doelstellingen op het vlak van de structuur van de supply chain. 

IPS is:

  • een geautomatiseerde oplossing die in de IT-omgeving van uw onderneming draait en de kwaliteit en betrouwbaarheid van de gegevens waarborgt, aangezien het vertrekt van de basis- en transactiegegevens op ondernemingsniveau;
  • compatibel met een groot aantal IT-bedrijfsplatformen evenals met andere IT-systemen, zodat uw bestaande IT-omgeving benut wordt;
  • ontwikkeld om toekomstige prijsaanpassingen binnen de groep te verstrekken met het oog op de compliance ter zake;
  • ontwikkeld om de prijsposities binnen de groep voortdurend op te volgen en beheersrapporten (dashboards) te genereren.

We beschikken over een nationaal kernteam van OTP-specialisten, een internationaal netwerk van OTP-specialisten en een volledig team geïntegreerde adviesspecialisten.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)