close
Share with your friends

Compliance en documentatie

Compliance en documentatie

Hoewel de OESO-richtlijnen voor de verrekenprijzen in tal van landen de hoeksteen vormen voor de plaatselijke wettelijke vereisten,…

Hoewel de OESO-richtlijnen voor de verrekenprijzen de hoeksteen vormen...

Hoewel de OESO-richtlijnen voor de verrekenprijzen in tal van landen de hoeksteen vormen voor de plaatselijke wettelijke vereisten, moeten de ondernemingen voldoen aan de varianten van de plaatselijke wetgeving in de landen waar ze actief zijn. De plaatselijke belastingautoriteiten besteden meer aandacht aan het diepgaande onderzoek van verrekenprijzen en leggen strengere vereisten op via de lokale wetgeving, waaronder vereisten inzake de documentatie. 

 

Hoe KPMG kan helpen

Op 5 oktober 2015 publiceerde de OESO de laatste deliverables voor haar project rond grondslaguitholling en winstverschuiving (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS), dat uit 15 actiepunten bestond (het Actieplan), waaronder het documenteren van de verrekenprijzen en de landenrapportering (actie 13 van het BEPS-actieplan). Deze aanbevelingen hebben tot doel de transparantie te verbeteren voor belastingdiensten en belastingbetalers meer zekerheid en voorspelbaarheid te bieden. Voor meer informatie in dit verband verwijzen we naar de BEPS-homepagina en de BEPS-pagina van KPMG...

De naleving hiervan vormt een grote belasting voor multinationals en verhoogt het risico op boetes en dure onderzoeken naar verrekenprijzen. Ondernemingen moeten er zeker van zijn dat ze de plaatselijke belastingverplichtingen naleven en dat ze over een systeem beschikken dat de toekomstige naleving verzekert.

Onze GTPS-specialisten kunnen u adviseren over de plaatselijke wettelijke vereisten en nagaan of uw bestaande beleid hieraan beantwoordt. We kunnen helpen om een beleid inzake verrekenprijzen op te stellen dat de plaatselijke wetgeving naleeft en ondersteund wordt door een degelijke analyse. Wij willen uw onderneming advies geven over een beleid en procedures die aansluiten bij uw bedrijfsdoelstellingen en fiscaal in orde zijn, en u helpen om de administratieve kosten te beperken.

Specifiek kan KPMG u assisteren om:

  • Documentatierapporten inzake verrekenprijzen op wereldwijd of lokaal niveau op te stellen die aan alle vereisten beantwoorden;
  • Benchmarkinganalyses op te stellen die het marktconforme karakter ondersteunen van de betaalde en ontvangen vergoedingen in de context van uw transacties binnen de groep.

 

Waarom KPMG?

Onze GTPS-specialisten zijn vertrouwd met de aanpak die de plaatselijke belastingautoriteiten gewoonlijk toepassen bij het beoordelen van de documentatie inzake verrekenprijzen. We benutten deze kennis om samen met u de juiste benadering te bepalen voor uw omstandigheden en uw perceptie van de betrokken risico's. 

KPMG is een wereldwijd netwerk van professionele dienstverleners met specialisten in verrekenprijzen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië Pacific. Dankzij zijn wereldwijde netwerk en gecentraliseerde aanpak verstrekt KPMG u hoogstaande diensten en advies om uw verrekenprijsproces te optimaliseren en efficiënter te maken.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)