close
Share with your friends

Ondersteuning bij VP-controles

Ondersteuning bij VP-controles

Aanpassingen die in 2012 werden uitgevoerd door de bijzondere controleafdeling inzake verrekenprijzen van de Belgische belastingadministratie...

Aanpassingen die in 2012 werden uitgevoerd door de bijzondere controleafdeling inzake...

Aanpassingen die in 2012 werden uitgevoerd door de bijzondere controleafdeling inzake verrekenprijzen van de Belgische belastingadministratie bedroegen 275 miljoen euro (cijfers van Jean Marc Liesse – Rekenhof: 2014 – 376 miljoen euro & 2015 – 1.300 miljoen euro). Gezien de krappe budgettaire situatie van de Belgische overheid en de huidige ontwikkelingen op het niveau van de OESO (zoals de landenrapportering) en de EU, zal de bijzondere controleafdeling inzake verrekenprijzen het daar wellicht niet bij laten en haar activiteit de komende jaren opdrijven.

 

Hoe KPMG kan helpen

Deze afdeling is operationeel sinds 2004 en is uitgegroeid tot een goed geoliede machine met dezelfde kennis van zaken als gespecialiseerde belastingadviseurs. Ze schrikt er niet voor terug om bij buitenlandse belastingautoriteiten aanpassingen te gaan rechtvaardigen die in België uitgevoerd werden in het kader van procedures om dubbele belastingen te voorkomen (zoals de procedure voor onderling overleg waarin artikel 25 van het OESO-modelverdrag en de Europese arbitrageovereenkomst voorzien).

Multinationals lopen steeds meer risico om onderworpen te worden aan een controle inzake verrekenprijzen. Die kunnen duur uitvallen en tot een ongunstig resultaat leiden met belastingaanpassingen, boetes en rentelasten tot gevolg. Onderzoeken naar verrekenprijzen kunnen veel tijd in beslag nemen en vragen de inzet van middelen voor het papierwerk, het voorbereiden van antwoorden op gedetailleerde vragen en het corresponderen en onderhandelen met belastingautoriteiten.

Wij kunnen u helpen bij het uitwerken van een doeltreffende strategie om op dergelijke situaties te reageren, een diepgaande economische analyse verstrekken ter ondersteuning van uw bestaande verrekenprijzen, en samen met u overtuigende antwoorden op gedetailleerde vragen opstellen en u ondersteunen bij onderhandelingen met de belastingautoriteiten.

Indien een belastingaanpassing tot dubbele belasting leidt op internationaal niveau kunnen we u helpen bij de nationale en internationale procedure (zoals de procedure voor onderling overleg of de arbitrageprocedure) om bij de betrokken belastingautoriteiten te eisen dat dubbele belasting vermeden wordt.

KPMG heeft ook heel wat ervaring met het reageren op en betwisten van opmerkingen van de belastingautoriteiten met betrekking tot verrekenprijzen.

 

Waarom KPMG?

Ons team van specialisten in het oplossen van geschillen omvat:

  • Voormalige belastingambtenaren met gedetailleerde kennis over en ervaring in de werkwijze van de belastingautoriteiten;
  • Belastingspecialisten met grondig inzicht in de plaatselijke wetgeving, inclusief kennis van de wettelijke beperkingen op het opvragen van informatie door de belastingautoriteiten, en ervaring met belastingcontroles;
  • Economen die nagaan in hoeverre de betrokken verrekenprijzen marktconform zijn.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)