close
Share with your friends

Voorafgaande verrekenprijsafspraak

Voorafgaande verrekenprijsafspraak

In de bedrijfsomgeving van vandaag wordt het verrekenprijsbeleid van multinationals steeds meer aan diepgaand onderzoek onderworpen.

Het verrekenprijsbeleid van multinationals wordt meer aan diepgaand onderzoek onderworpen.

In de bedrijfsomgeving van vandaag wordt het verrekenprijsbeleid van multinationals steeds meer aan diepgaand onderzoek onderworpen. Belastingautoriteiten hebben niet alleen aandacht voor de manier waarop een onderneming haar verrekenprijsbeleid ontwikkelt en toepast, maar ook hoe verbonden entiteiten in hun rechtsgebied mogelijk getroffen worden door de beslissingen van belastingautoriteiten in andere rechtsgebieden. Dat leidt tot meer discussies over verrekenprijzen, meer wetgeving ter zake en meer inspanningen om die wetgeving af te dwingen.

 

Hoe KPMG kan helpen

Gelukkig bestaan er alternatieven voor de dure en tijdrovende discussies naar aanleiding van verrekenprijscontroles, alternatieven die vrij voordelig kunnen uitvallen voor uw onderneming. Zo kunnen ondernemingen via een voorafgaande verrekenprijsafspraak (advance pricing agreement - APA) met de belastingautoriteiten tot een overeenkomst komen over hun verrekenprijzen voor de komende jaren, en, indien toegestaan door de plaatselijke belastingautoriteiten, voor bepaalde voorgaande jaren. Een APA biedt multinationals aanzienlijke voordelen doordat het de onzekerheid vermindert, storende controles vermijdt (en zo de bijbehorende kosten vermindert) en het risico op dubbele belastingen verkleint.

Het nadeel van een APA is dat de onderneming noodgedwongen gedetailleerde informatie moet verstrekken aan de belastingautoriteiten. Zo is het mogelijk dat uw activiteiten op het vlak van verrekenprijzen nauwgezet doorgelicht worden. Toch zijn de potentiële voordelen overtuigend: vermijden van dubbele belastingen, zekerheid met betrekking tot uw methodes en resultaten op het vlak van verrekenprijzen en de mogelijkheid om geschillen naar aanleiding van controles in het verleden op te lossen.

De GTPS-specialisten van KPMG hebben onder meer ruime ervaring in:

  • het onderhandelen over APA's: wij kunnen het risico van bezwaren van belastingautoriteiten tegen uw verrekenprijzen inschatten en adviseren of een APA voor u al dan niet nuttig is;
  • de afhandeling van CA-claims: wij kunnen u adviseren wanneer dergelijke claims aangewezen zijn, en helpen u zo om een belastingneutrale positie in te nemen.

Op onze APA-webpagina vindt u meer informatie over APA's en over het standpunt van de plaatselijke belastingautoriteiten.

 

Waarom KPMG?

Het GTPS-proces van KPMG voor de onderhandelingen over multilaterale APA's wordt gestuurd door onze doorgewinterde specialisten, inclusief voormalige belastingambtenaren. Onze buitengewoon ervaren economen kunnen argumenten aanbrengen die intellectueel overtuigend zijn en economisch steek houden.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)