close
Share with your friends

Hoe tilt u uw taxfunctie naar een hoger niveau?

Hoe tilt u uw taxfunctie naar een hoger niveau?

Blijf op de hoogte van de regelgevingen in een steeds veranderend fiscaal landschap.

Blijf op de hoogte van de regelgevingen in een steeds veranderend fiscaal landschap.

De uitdaging

In een veranderend fiscaal landschap evolueert de verantwoordelijkheid voor directe en indirecte belastingen van een technische expertenfunctie naar een managementrol die nieuwe uitdagingen met zich meebrengt:

 • Voldoen aan de toenemende transparantievereisten (bv. bekendmakingen inzake BEPS)
 • Vermijden dat gegevens uit verschillende bronnen zich opstapelen zonder enige coördinatie
 • Garanderen dat de kwaliteit van gegevens hoog is en dat ze compatibel zijn met uw ERP-systemen
 • Overstappen van papieren aangiften op digitale aangiften
 • Doeltreffende belastingprocessen ontwikkelen die mensen en tools combineren
 • Risicogebieden op compliancevlak in kaart brengen, aanpakken en monitoren
 • Een gepast organisatiemodel ontwikkelen voor de fiscale taken

Al te vaak hebben belastingverantwoordelijken moeite om tijd en middelen te vinden om naast hun bestaand takenpakket en verantwoordelijkheden ook deze nieuwe uitdagingen aan te pakken.

 

De aanpak van KPMG

Ons gespecialiseerde Tax Management & Compliance Services (TMCS)-team bestaat uit deskundigen die ervaring hebben met:

 • Efficiëntie van belastingprocessen: ontwikkelen, invoeren en verbeteren van belastingprocessen die voldoen aan alle risico- en controlevereisten
 • Doeltreffendheid van de fiscaliteit: klanten helpen om hun fiscale taken uit te bouwen en te verbeteren
 • Uitbesteding van de compliancefunctie voor directe en indirecte belastingen, zowel lokaal als mondiaal
 • ERP-diensten op het vlak van belastingen en btw
 • Fiscale technologie: automatisering van aangiften, oplossingen voor fiscale rapportering, papierloze belastingafdeling, enz.

Ons team kan u helpen om uw lokale en mondiale verplichtingen na te leven en valkuilen te vermijden dankzij onze belastingtools en multidisciplinaire ervaring. In het digitale tijdperk kunnen de juiste tools, de juiste aanpak en het juiste team voor de opdracht het verschil maken.

 

De voordelen

We ondersteunen uw onderneming voor de naleving van zowel uw plaatselijke als wereldwijde vennootschapsbelasting- en btw-verplichtingen, of we kunnen de naleving van die verplichtingen coördineren op groepsniveau. Dankzij onze ruime ERP-ervaring kunnen we zelfs uw ERP-systeem doeltreffender maken.

Ons multidisciplinaire team van deskundigen kan u helpen om uw bestaande (compliance)processen te organiseren, te beheren en te evalueren en kan aanbevelingen doen om uw productiviteit te verhogen. KPMG beschikt bovendien over een ruim aanbod aan fiscale oplossingen die op maat kunnen worden gemaakt om het voorbereiden en indienen van verschillende soorten aangiften te automatiseren en te voldoen aan de fiscale technologievereisten opgelegd door de overheden.

We kunnen u helpen om uw fiscale taken naar een hoger niveau te tillen. U bespaart daarbij niet alleen tijd en kosten, maar ook de kwaliteits- en risicocontroles gaan erop vooruit! 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)