M&A Legal

M&A Legal

Bij fusies, ontvlechtingen, overnames, joint ventures en andere strategische allianties is juridisch advies een must.

Juridisch advies een must.

Deugdelijk, precies en ter zake dienend juridisch advies, een op ervaring en kennis gebaseerde risicobeoordeling en een kostenefficiënte, maar geïndividualiseerde aanpak zijn nodig voorafgaand aan, tijdens en na de beoogde transactie.

Hoe KPMG kan helpen

De bijstand die KPMG Legal Advisers verleent loopt van de eerste contacten tussen de onderhandelende partijen tot de afsluitende juridische formaliteiten en structurering.

  • We helpen onder meer bij het opstellen van intentieverklaringen, voorwaarden en niet-openbaarmakingsovereenkomsten.
  • We helpen bij het uitvoeren van een grondige, maar tijdige due diligence die resulteert in een overzichtelijk due diligence-verslag waarin knelpunten duidelijk worden geïdentificeerd en gekwantificeerd, zodat de klant deze kan beoordelen en evalueren.
  • We ondersteunen de klant bij de onderhandelingen en het sluiten van het contract.
  • We stellen aandelenaankoopovereenkomsten op, naast managementovereenkomsten indien relevant, en andere aandeelhoudersovereenkomsten.
  • We ondersteunen onze klanten bij het nadenken over en invoeren van nieuwe managementstructuren. We verstrekken advies over verdere (her)structurering na de transactie.

Bovendien helpen we bij aandelenemissies (IPO's), overnamebiedingen, squeeze-outs en management buy-ins en buy-outs. We adviseren onze klanten over transparantieregelgeving, marktmisbruik, periodieke of incidentele informatieverplichtingen en winstdelingsregelingen voor werknemers.

We adviseren over het opzetten en implementeren van fusies, splitsingen, inbrengen en overdrachten van vestigingen of hele bedrijven en over de structurering en uitvoering van joint venture-regelingen.

 

Waarom KPMG?

Binnen het KPMG-netwerk maakt onze multidisciplinaire internationale en lokale aanpak, waarvan juridische adviesdiensten een component zijn, het verschil. Onze ervaren professionals zijn gespecialiseerd in vennootschapsrecht, verbintenissenrecht, arbeidsrecht, intellectuele-eigendomsrecht en milieurecht en in regelgevings-, antitrust- en governancevraagstukken. 

We houden ons niet alleen bezig met complexe transacties, maar ook met gewonere deals, waar onze ervaring een belangrijk pluspunt is.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan