close
Share with your friends

Hoe meer belastingvoordeel genieten door uw bedrijf duurzamer te maken?

Belastingvoordeel voor duurzamere bedrijven

Ontdek welke kansen duurzaamheid uw bedrijf biedt.

Ontdek welke kansen duurzaamheid uw bedrijf biedt.

De roep naar duurzaamheid klinkt steeds luider. Industriële bedrijven worden vandaag aangemoedigd om te investeren in milieuvriendelijke en energiebesparende technologieën met behulp van een aantal fiscale en financiële prikkels, zoals een verhoogde investeringsaftrek of een uitdovende onroerende voorheffing op industriële apparatuur.

Gezien de stimuli en de bijzondere belastingregels voor specifieke sectoren is het voor industriële bedrijven essentieel om hun investeringen op de juiste manier aan te pakken en op te volgen.

 

De aanpak van KPMG

Om bedrijven op de meest efficiënte manier te helpen om deze industriële stimuleringsmaatregelen te optimaliseren, heeft het KPMG-netwerk in België een multidisciplinair team van belastingexperts, vermogensbeheerspecialisten, en ingenieurs die de specifieke karakteristieken van elke industriële sector kennen en cliënten helpen om de juiste beslissingen te maken in het bestuur, zowel op een technisch als financieel niveau.

Wanneer er tijdig gerapporteerd wordt over de investeringen/desinvesteringen van vaste activa (met de gekwalificeerde belastingstatus) naar de belastingdienst, zou dit kunnen resulteren in besparingen. Om op een correcte manier te rapporteren over investeringen en/of desinvesteringen, moet de informatiekloof tussen de technische en de financiële documentatie overbrugd worden door middel van procedures om gegevens te registreren. Onze praktijkgerichte aanpak ondersteunt industriële bedrijven om deze kloof te dichten.

  • Snelle doorlichting: onze deskundigen screenen het bedrijf met het oog op de industriële stimuleringsmaatregelen en analyseren de huidige situatie en de acties die moeten worden ondernomen om het volledige optimaliseringspotentieel te verwezenlijken.
  • Optimalisering: KPMG brengt niet alleen de globale situatie inzake belastingvoordelen voor de industrie in kaart, maar kan ook assisteren bij:
    • de optimalisatie van de technische inventaris en/of lijst van materiële vaste activa;
    • regularisaties, onderhandelingen met de belastingautoriteiten, de opstelling van bezwaren enz.;
    • de aanvraag van milieupremies, verhoogde investeringsaftrek en sectorspecifieke subsidies.
  • Interne opleiding: om bedrijven voor te bereiden op onze praktijkgerichte aanpak reikt KPMG doeltreffende interne opleidings- en ontwikkelingstrajecten aan. Aan de hand van voorbeelden, problemen en uitdagingen uit de praktijk zorgen wij ervoor dat iedere deelnemer een grondig inzicht verwerft in een specifiek thema en in staat is om anderen daarover op te leiden.

 

De voordelen

Ons team van experts ontwerpt voor u de juiste methode om uw fiscale en financiële voordelen te maximaliseren.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)