Bedrijfsvoeringadvies

Bedrijfsvoeringadvies

KPMG Accountants kunnen helpen met het beheer van werkkapitaal, workflowoptimalisatie, outsourcing en rendementsanalyse.

KPMG Accountants kunnen helpen met het oa. workflowoptimalisatie, outsourcing.

Managementinformatie 
 
KPMG Accountants ondersteunt uw bedrijf bij de invulling van managementinformatie. Wij helpen u bij het identificeren van relevante prestatie-indicatoren en het ontwikkelen van een standaard managementrapportering van zowel financiële als niet-financiële prestatie-indicatoren. KPMG Accountants kan ook de periodieke managementrapportages voor uw bedrijf opstellen. 


Werkkapitaalbeheer en workflowverbetering 
 
KPMG Accountants helpt ondernemingen bij het beter beheren van hun
werkkapitaal door middel van een kwantitatieve analyse. Via gerichte interviews of workshops kunnen wij de oorzaken vinden van een niet-optimale
werkkapitaalbeheersing en op basis van deze diagnose formuleren wij vervolgens aangepaste voorstellen.
 
Rendementsanalyse
 
Rendementsanalyse geeft inzicht in de factoren die het rendement van een
organisatie beïnvloeden. Hierbij kijken wij niet alleen naar de winstgevendheid
van een organisatie maar ook naar de productiviteit en de inzet van kapitaal. Op basis van scenarioanalyses ontwikkelen wij - samen met u - voorstellen voor rendementsverbetering.
 
Vergelijkende analyses (benchmarking) van uw onderneming
 
Als ondernemer moet u voortdurend waken over uw bedrijfsprestaties om
tegemoet te komen aan uw strategische objectieven. Een degelijk en vergelijkend overzicht van de (financiële) prestaties van uw concurrenten of sector is daarvoor een handig instrument. KPMG Accountants helpt u met de vergelijking van de eigen financiële prestatie-indicatoren met deze van één of meer referentie-bedrijven, om zo uw eigen prestaties te verbeteren en deze te meten en plaatsen binnen uw sector.
 
Opzet administratie organisatie en interne controle
 
Groot, middelgroot of klein? Uw bedrijf heeft er alle belang bij dat de administratie en het intern controlesysteem relevante onjuistheden kan voorkomen of tijdig ontdekken. KPMG Accountants adviseert u over het geheel van methoden en procedures om het intern controlerisico binnen uw onderneming te beperken. 
 
Centralisatie, automatisering en uniformisering administratie en boekhouding
  
De financiële functie omvat de administratieve en boekhoudkundige organisatie evenals de informatiestroom van een onderneming. De kwaliteit hiervan is uitermate relevant omdat het een directe invloed heeft op de besturing van uw bedrijf. KPMG Accountants kan u adviseren in uw streven naar efficiënte, uniforme en gecentraliseerde werkmethoden, alsook in het zoeken naar en toepassen van ‘leading practices’. 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan