Juridisch en fiscaal

Juridisch en fiscaal

KPMG Accountants kan helpen met successieplanning, belastingadvies, juridische en btw quick scan en bezoldigingstechnieken.

KPMG Accountants kan helpen met successieplanning, belastingadvies en btw quick scan.

Fiscaal advies en begeleiding 

Voor het verstrekken van gericht fiscaal advies inventariseert KPMG Accountants - aan de hand van onze specifieke quick scans - in eerste instantie in hoeverre de fiscale mogelijkheden reeds worden benut en/of er latente risico’s aanwezig zijn. Onze adviezen betreffen vennootschapsbelasting, personenbelasting, rechtspersonenbelasting, btw, douane en accijnzen alsook de belasting op schenkingen en erfenissen.

Successieplanning  

De dienstverlening van KPMG Accountants inzake successieplanning omvat onder andere screening van en adviesverlening bij huwelijkscontracten, verbetermogelijkheden, successieplanning voor onroerende vermogens en internationale successieplanning. Bij schenkingen helpen we u met het inbouwen van clausules ter behoud van controle en inkomsten.   

Opvolging familiale onderneming  

KPMG Accountants begeleidt het familiebedrijf bij de overdracht van het bedrijf aan de volgende generatie of aan derden. Dit is steeds persoonlijk advies op maat in functie van de specifieke wensen en behoeften van de cliënt. Wij begeleiden u bij het volledige overnameproject: planning, structuur, opmaak en nazicht van overnameovereenkomsten, bijstand bij het boekenonderzoek, waardebepaling van de onderneming en financieringstechnieken.  

Juridische en btw- quick scan   

Dankzij de quick scans van KPMG Accountants krijgt u als ondernemer snel inzicht in uw juridische en fiscale situatie alsook in uw successieplanning. Deze analyses worden aangevuld met praktische adviezen waarmee u meteen aan de slag kunt. Onze quick scans bestaan uit een vragenlijst waarmee relevante advies- en aandachtspunten worden geïnventariseerd: onder meer de juridische en operationele bedrijfsstructuur, de arbeidsbeloning, pensioenvorming en de samenstelling van het vermogen. 

Bezoldigingstechnieken  

Lonen en salarissen vormen een belangrijke uitgavenpost. Samen met u evalueert KPMG Accountants de bestaande bezoldingspolitiek binnen uw bedrijf en trachten wij fiscaalvriendelijke bezoldingstechnieken voor te stellen op het vlak van kosten eigen aan de verkrijger, forfaitaire onkostenvergoedingen, aandelenoptieplannen, groepsverzekeringen, …

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan