Administratie

Administratie

KPMG Accountants kan helpen met e-accounting, implementatie van boekhoudprocedures en start-up advies.

KPMG Accountants kan helpen met e-accounting en implementatie van boekhoudprocedures.

E-boekhouding en analytische boekhouding 

KPMG Accountants organiseert en voert uw volledige algemene en analytische boekhouding of doet het nazicht van de boekhouding die intern door u verwerkt werd. Daarnaast verzorgen wij de periodieke en jaarlijkse afsluitwerkzaamheden. Wij doen ook de organisatie, implementatie en opvolging van de interne controleprocedures.

Uw aankoop- en verkoopfacturen en uw bankverrichtingen worden volledig elektronisch verwerkt via onze innovatieve e-tools (intelligente scanning, CODA) die manuele interventie tot een minimum beperken en waardoor u zeer snel over uw financiële gegevens kan beschikken. 

Implementatie van boekhoudprocedures 

KPMG Accountants neemt de boekhoudkundige organisatie van verenigingen en ondernemingen op zich alsook de interne controle en structuurverbetering van groepsvennootschappen. We begeleiden u tevens bij de opzet van een analytische boekhouding, training van uw medewerkers van de boekhoud- of financiële afdeling, bijstand bij de opmaak van waarderingsregels en de implementatie van boekhoudsoftware.  

Tijdelijke administratieve en boekhoudkundige bijstand  

Door de wijzigende behoeften van aandeelhouders, bestuurders, regelgevers en andere belangengroepen kan u baat hebben bij een tijdelijke, kennisgedreven ondersteuning bij allerlei veranderingsprocessen. KPMG Accountants kan u daarbij ondersteunen binnen de domeinen van boekhouding, administratie en bedrijfsbeheer die een efficiënte realisatie van uw nieuwe projecten kunnen bevorderen.

U kan een beroep doen op onze volgende medewerkersprofielen: 

 • Controller – budgetanalyst 
 • Hoofdboekhouder 
 • Management Accountant
 • Boekhoudkundig medewerker
 • Financieel analyst
 • Administratief medewerker
 • Verantwoordelijke voor de rapportering
 • Assistent bij de implementatie van nieuwe softwarepakketten. 

Startersadvies 

U bent een starter en op zoek naar startersadvies? KPMG Accountants geeft u een klaar en duidelijk overzicht van de aandachtspunten bij de oprichting van uw eigen zaak. Wij geven u inzicht in de voor- en nadelen van een vennootschapsstructuur en éénmanszaak. Vervolgens helpen wij u bij alle formaliteiten die gepaard gaan met de oprichting van uw vennootschap: 

 • Contacten met de notaris 
 • Nazicht van de statuten 
 • Verplichtingen Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) 
 • Contacten met het sociaal secretariaat en financiële instellingen 
 • Aanvraag btw-nummer
 • Voorbereiding of analyse van het ondernemingsplan, inclusief financieel plan

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan