Attesteringsdiensten

Attesteringsdiensten

De professionals van KPMG Audit verlenen attesteringsdiensten om onze klanten te helpen in specifieke situaties.

Het betreft zowel prospectieve verslaglegging als andere vormen van attestering.

De attesteringsdiensten die verleend worden, betreffen zowel prospectieve verslaglegging als andere vormen van attestering.

Prospectieve verslaglegging

Soms zijn bedrijven, wanneer ze prospectieve financiële informatie opstellen, krachtens de regelgeving verplicht om die te laten doorlichten door een onafhankelijke, externe firma. Dat is in een aantal rechtsgebieden bijvoorbeeld het geval voor prospectieve financiële informatie in prospectussen. In die gevallen leveren de kantoren van KPMG de nodige verslagen over de prospectieve financiële informatie af, in overeenstemming met de geldende verplichtingen. Die diensten worden verleend conform de International Standards on Review Engagements of de toepasselijke nationale normen.

Andere vormen van attestering

Vaak worden de kantoren van KPMG ingeschakeld om klanten te helpen rapporteren over onderzoeken, doorlichtingen of overeengekomen procedures. Het gaat in veel gevallen om een andere vorm van attestering dan de doorlichting van financiële rekeningen. Met die diensten komen we tegemoet aan de behoefte van klanten aan een onafhankelijke staving van de betrouwbaarheid of geldigheid van informatie over een product, dienst of activiteit waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Organisaties zijn immers gaan beseffen dat louter financiële verslagen hun zakelijke kansen of risico's ontoereikend belichten.

De professionals van KPMG verlenen die diensten doorgaans conform de International Standards on Review Engagements of de International Standards on Related Services.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan