Actuarial Services

Actuarial Services

De verzekeringssector staat vandaag meer dan ooit voor vele uitdagingen.

De verzekeringssector staat vandaag meer dan ooit voor vele uitdagingen.

De verzekeringssector moet omgaan met nieuwe regelgeving en moeilijke economische omstandigheden, en tegelijk een degelijke strategische koers blijven varen en zijn concurrentievermogen op peil houden. Vanuit de regelgeving zorgen het nakende Solvabiliteit II-kader, de MCEV-principes en de voltooiing van de verslaglegging volgens IFRS 4 (Fase II) voor druk op verzekeraars. Ze vergen technische aanpassingen en stellen hogere eisen op het vlak van verslaglegging en transparantie.

De uitdagingen van vandaag

Boekhoudkundige wijzigingen:

 • IFRS 4 (fase II) over verzekeringscontracten
 • IFRS 9 over financiële instrumenten 
 • Herziene IAS 19 over pensioencontracten

Reglementaire wijzigingen:

 • Solvabiliteit II Pijler 1, die marktconforme waarderingen en kapitaalvereisten op basis van economisch risico voorschrijft
 • Solvabiliteit II Pijler 2, die verbeterde interne controlekaders, geavanceerd risicobeheer en een beoordeling van het eigen risico en de solvabiliteit (ORSA) voorschrijft
 • Solvabiliteit II Pijler 3, die snelle en uitvoerige rapportering voorschrijft

 

Hoe wij kunnen helpen

In nauwe samenwerking met onze klanten kunnen wij hen helpen om: 

 • modellen te ontwerpen en implementeren;hun kader voor kapitaalbeheer uit te tekenen;
 • de nieuwe reglementaire rapporteringsverplichtingen te begrijpen en te implementeren (QRT, RSR, SFCR);
 • berekeningen van de ingebedde waarde te maken, te analyseren en te valideren;
 • IFRS-omzettingsprojecten te voeren;
 • allerhande actuariële waarderingen, prijsberekeningen en provisieprojecten uit te voeren;
 • hun beheer van activa en verplichtingen (ALM-functie) te versterken en om te gaan met de complexiteit van de hedendaagse financiële markten;
 • kaders voor risicogovernance en risicobereidheid te implementeren, rekening houdend met het proportionaliteitsbeginsel;
 • een volwaardig aanbod personeelsvoordelen aan te bieden: van waarderingen over strategische ondersteuning tot boekhoudkundig advies.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan