close
Share with your friends

Toestemmingsformulier betreffende het gebruik van het Ambassify platform

Toestemmingsformulier Ambassify platform

Ik aanvaard om lid te worden van het Belgische KPMG-netwerk op Ambassify (hierna "KPMG Ambassadeur" genoemd).

Als KPMG Ambassadeur zal ik adverteren, deelnemen aan campagnes en de ontwikkeling van het KPMG merk stimuleren door het gebruik van het platform en/of de mobiele applicatie van Ambassify (hierna "het Platform" genoemd) en mijn sociale media-accounts zoals inclusief, maar niet beperkt tot, LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook (hierna “Social Media” genoemd).

Ik garandeer dat ik aan de hoogste normen van representativiteit zal voldoen en mij zal onthouden van elke handeling en/of gedrag dat de goede naam van het KPMG-netwerk in gevaar zou kunnen brengen, dat ik mij ethisch zal gedragen en de bepalingen van de volgende voorschriften zal naleven wanneer ik optreed als KPMG Ambassadeur:

 

Ik ben me ervan bewust dat het gebruik van het Platform het verzamelen en het verwerken van persoonlijke gegevens impliceert. Ik geef hierbij om deze reden mijn toestemming aan KPMG Central Services ESV, in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, ondernemingsnummer BE 0473.719.789 (hierna "KPMG" genoemd) en aan Ambassify NV, in zijn hoedanigheid van verwerker in de relatie met KPMG, gevestigd te 3583 Beringen, Tervantstraat 2b, ondernemingsnummer BE 0830.870.128 (hierna "Ambassify" genoemd) voor het verzamelen, gebruiken, verwerken en/of bewaren van mijn volgende persoonlijke gegevens:

 • Naam;
 • Voornaam;
 • Geslacht;
 • Functie bij KPMG;
 • Professionele e-mailadres;
 • KPMG departement en kantoor.

 

Ik erken en aanvaard dat KPMG en/of Ambassify namens KPMG mijn bovenvermelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden zal verwerken:

 • Aanmaken en beheren van het gebruikersprofiel en account;
 • De goede werking van het Platform;
 • Onderhoud, opvolging, ondersteuning en technische dienst met betrekking tot het Platform;
 • Beheer en toekenning van beloningen aan gebruikers van het Platform.

 

Ik erken en aanvaard dat mijn persoonlijke gegevens verwerkt zullen worden binnen de Europese Economische Ruimte en door sommige subverwerkers van Ambassify in de Verenigde Staten van Amerika. Ik ben me ervan bewust dat ik de volgende link https://doc.ambassify.com/subprocessors.html kan raadplegen voor meer informatie hieromrent. De verwerkte persoonlijke gegevens zullen door KPMG worden bewaard totdat ik me uitschrijf van het Platform of totdat mijn account zal worden gesloten door KPMG.

KPMG behoudt zich het recht om een ​​gebruikersaccount te allen tijde te sluiten in het geval van (inclusief, maar niet beperkt tot):

 • beëindiging van het (arbeids)contract tussen de gebruiker en KPMG;
 • inactief gebruik van het Platform;
 • niet - naleving van de hierboven genoemde voorschriften bij het optreden als KPMG Ambassadeur.

 

Ik erken dat KPMG mijn persoonlijke gegevens zal verwerken in overeenstemming met KPMG’s Privacy Notice for Partners, Directors, Employees and Contractorsen dat ik het recht heb om mijn toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. Verder ben ik mij bewust van mijn recht op toegang tot, rectificatie en verwijdering van mijn persoonlijke gegevens, alsmede van het recht tot beperking of bezwaar tegen de verwerking van mijn persoonlijke gegevens en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ik kan deze rechten uitoefenen door dit formulier in te vullen en we zullen alle redelijke en praktische inspanningen leveren om aan uw verzoek te voldoen, zolang het in overeenstemming is met de toepasselijke wetgeving en de professionele normen.

Ten slotte heb ik ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit als één van mijn rechten wordt geschonden.