Belgische familiebedrijven maken zich op om hun organisatie in topvorm door te geven aan de volgende generatie

  • 69% van de Belgische familiebedrijven is optimistisch tot zeer optimistisch gestemd over de toekomst
  • 75% van de Belgische respondenten wil de komende twee jaar meer inzetten op innovatie
  • 84% van de Belgische familiebedrijven beschouwt de ‘war on talent’ als haar grootste zorg.
  • 68% van de Belgische familiebedrijven geeft aan de komende twee jaar voor de financiering van hun expansie en andere investeringen eerder een beroep te willen doen op banken.. Hiermee scoren ze 30% hoger dan hun Europese collega’s waar slechts 41% voor deze vorm van financiering zou kiezen.

 

ZAVENTEM 25/11/2019 - Europese familiebedrijven blijven positief over de toekomst, ook al neemt de economische en geopolitieke onzekerheid toe. Innovatie, training, opleiding en diversifiëring zijn topprioriteiten om zich aan een snel evoluerende wereld aan te passen – terwijl ook successieplanning almaar belangrijker wordt voor families. Dat zijn de voornaamste conclusies van de achtste Europese Barometer voor Familiebedrijven, een enquête die door KPMG en European Family Business (EFB) wordt afgenomen bij Europese en dus ook Belgische gevestigde familieondernemingen. Onderzoekers ondervraagden 1.613 eigenaars van familiebedrijven in 27 Europese landen voor dit jaarlijkse rapport.

Ondanks de vele maatschappelijke uitdagingen en de disruptieve tijden waarin Europese en Belgische familiebedrijven moeten opereren, blijven ze opvallend positief en kijken ze vooruit. Om de problemen van de toekomst efficiënt en gericht aan te pakken beseffen ze meer dan ooit dat ze de volgende twee jaar volop zullen moeten inzetten op innovatie.

"Het is een mythe dat familiebedrijven conservatief zijn en een afkeer hebben van veranderingen. Familieondernemingen zijn zeker gericht op innovatie. Grotere bedrijven kunnen in dat opzicht wel wat voorsprong hebben op hun kleinere tegenhangers, meestal omdat ze meer middelen hebben, maar zelfs bij kleinere familieondernemingen staat innovatie op de agenda. Families erkennen dat innovatie de sleutel is om de risico's onder controle te houden, de omzet te verhogen, de dalende marges op te vangen – en om te blijven bestaan”, zegt Patrick De Schutter, Family Business Lead KPMG Belgium. 

Belangrijkste conclusies

  • 62% van de Europese respondenten is optimistisch tot zeer optimistisch over de vooruitzichten van hun bedrijf voor de komende 12 maanden. Het optimisme is bijzonder groot bij familiebedrijven in Ierland (91%), Portugal (78%) en Nederland (67%). België neemt met een score van 69% de derde positie in, nog voor Nederland.
  • 59% van de Europese respondenten zegt dat de omzet in de voorbije 12 maanden is gestegen, terwijl 28% aangeeft dat de omzet stabiel bleef. Belgische respondenten zijn opvallend positiever: 72% stelt dat hun omzet in die periode gestegen is.
  • 72% zegt dat innovatie de topprioriteit is voor de komende twee jaar, samen met opleiding en training van het personeel (64%) en diversifiëring (50 %). België volgt met een score van 75% dezelfde trend.
  • 63% van de respondenten beschouwt de strijd om talent als de grootste zorg van het bedrijf, tegenover 53% vorig jaar. 62% van de respondenten is ook bezorgd om de dalende rentabiliteit en 60% is ongerust over de wijzigende regelgeving. De bezorgdheid ligt met 84% beduidend hoger in België.
  • 37% van de respondenten geeft aan dat de internationale activiteiten in de voorbije twaalf maanden zijn toegenomen. België schiet hier met kop en schouder bovenuit: 66% van de Belgische respondenten geeft aan dat ze nieuwe geografische markten wil gaan aansnijden.
  • Als het gaat om de financiering van verdere expansie of andere investeringen in het bedrijf, doet een meerderheid (68%) van de Belgische respondenten dat liever via een bankfinanciering. Dat is quasi 30% meer dan de score van andere Europese respondenten (41%). Europese familiebedrijven opteren meer voor winstreservering en -overdracht. Dit kan verklaard worden door de historisch lage rentevoeten die banken in België op hun leningen aanrekenen.

Opvolging is top of mind, want familiebedrijven denken aan de toekomst

Opvolging zal de komende vijf tot tien jaar belangrijk worden voor familiebedrijven in heel Europa. Tegen 2030 zal wereldwijd naar schatting 15,4 biljoen USD gecumuleerde waarde in andere handen overgaan, waarvan 3,2 biljoen in Europa.

In deze jaarlijkse enquête zegt 35 % van de respondenten dat ze van plan zijn om het eigendom van hun zaak aan de volgende generatie over te laten, terwijl 33 % ook bereid is om de managementverantwoordelijkheden door te geven. Slechts 27 % geeft aan ook de bestuursverantwoordelijkheid te willen overdragen. Dat toont misschien aan dat de oudere generatie iets langer een oogje in het zeil wil houden in de zaak.

Terwijl 84 % van de Europese respondenten zegt dat ze momenteel een familielid als voorzitter of CEO hebben, is amper 62 % van mening dat dit in de komende jaren zo zal blijven.

Van de Belgische respondenten geeft 33% aan dat ze de eigendom van hun bedrijf willen overdragen waarbij 37% van de ondervraagden zelfs aangeeft het volledige bestuur te zullen overdragen aan de volgende generatie maar slechts 26% wil ook het dagelijkse management van het bedrijf doorgeven aan hun nageslacht.

“Belgische ondernemers lijken meer vertrouwen te hebben in hun nageslacht en tegelijkertijd manifesteert zich ook duidelijk een tendens om meer externe expertise aan boord te nemen voor het dagelijks management. Toenemende digitalisatie en internationalisering nopen bedrijven tot het inzetten van externe experten. Externe managers vormen een klankbord en houden iedereen scherp dankzij hun bredere externe en dus objectieve kijk op bepaalde zaken. Dit is van strategisch belang voor een organisatie en bevordert bovendien innovatie,’ aldus Patrick De Schutter; Family Business Lead KPMG Belgium.

Europese familiebedrijven blijven overtuigd van het Europese project

Met de installatie van de nieuwe Europese Commissie en het nieuwe Europese Parlement kijken Europese familiebedrijven reikhalzend uit naar politici die van de handel een prioriteit maken. Een op de drie respondenten (35 %) vindt dat Europa van de voltooiing van de Europese eenheidsmarkt een topprioriteit moet maken, terwijl 20 % meent dat Europa in de eerste plaats de leiding moet nemen in het verdedigen van de vrije handel.

Andere prioriteiten die de familiebedrijven aanhalen: ervoor zorgen dat het onderwijssysteem Europese studenten voorbereidt op de jobs van de toekomst, de klimaatverandering en de regulering van de digitale economie.

“Familiebedrijven hebben meer dan ooit de intentie om voor de lange termijn te gaan. Ze maken zo’n 80% uit van alle bedrijven wereldwijd. Het is daarom geruststellend en comfortabel uit deze barometer te leren dat familiebedrijven blijvend ‘geduldig kapitaal’ ter beschikking willen stellen om te investeren in de verdere groei en uitbouw van het bedrijf, zowel geografisch als met nieuwe innovatieve producten en diensten. Dit met als ultiem doel het bedrijf beter en sterker door te geven aan de volgende generatie en dit door handig gebruik te maken van zowel intern als extern talent”, besluit Patrick De Schutter, Family Business Lead KPMG Belgium