close
Share with your friends

CIO-enquête 2017 Harvey Nash / KPMG International

Harvey Nash/KPMG International CIO Survey

Bijna negen van de tien bedrijven (89%) behouden of verhogen hun budget voor innovatie en digitale arbeid. Twee derde (64%) van de organisaties die hun technologiestrategie aanpassen, geeft hiervoor de ongekende wereldwijde politieke en economische onzekerheid als reden op. Meer dan de helft (52%) van de bedrijven investeert in flexibelere technologieplatformen die hen helpen om hun organisatie te vernieuwen en aan te passen. Dit zijn een aantal van de meest opvallende resultaten van de Harvey Nash / KPMG International CIO-enquête 2017.

Gerelateerde content

CIO-enquête 2017 Harvey Nash / KPMG International

De economische onzekerheid maakt het voor veel organisaties moeilijk om een business planning op te stellen. Het spreekt voor zich dat vernieuwende digitale strategieën hun opwachting hebben gemaakt in bedrijven over de hele wereld. Het aantal ondervraagde organisaties dat gebruikmaakt van digitale strategieën in hun onderneming is in twee jaar tijd met maar liefst 52% gestegen, terwijl het aantal bedrijven dat een Chief Digital Officer in dienst heeft met maar liefst 39% omhoog is gegaan in vergelijking met afgelopen jaar. Om hun complexe digitale strategieën uit te werken, doen organisaties bijzonder veel beroep op Enterprise Architects. Het is dit jaar de snelst groeiende technologische vaardigheid, met een stijging van maar liefst 26% ten opzichte van 2016.

Focus op België in de CIO-enquête

 • IT Security & Cyber staat boven aan de agenda van de Belgische CIO's. De afgelopen twee jaar hebben immers meer dan 42% van de ondervraagde bedrijven in België te maken gekregen met ernstige cyberaanvallen. Het wereldwijde gemiddelde van 32% ligt beduidend lager. Bovendien geven Belgische bedrijven aan dat ze, in vergelijking met het wereldwijde gemiddelde, minder vertrouwen hebben en minder goed voorbereid zijn om huidige en toekomstige aanvallen het hoofd te bieden.
 • Meer en meer IT-verantwoordelijken zijn beginnen investeren in digitale arbeid en cognitieve automatisering. 42% van de Belgische bedrijven geeft aan dat ze reeds in deze domeinen investeren: een cijfer dat opmerkelijk hoger ligt dan het wereldwijde gemiddelde van 34%.
 • Op wereldwijd vlak constateren we een geleidelijke stijging van het aantal IT-verantwoordelijken die 'bijzonder tevreden' zijn in hun huidige functie (momenteel 39%). De jobtevredenheid bij Belgische IT-verantwoordelijken ligt echter nog een stukje hoger met bijna twee op drie CIO's die vermelden dat ze bijzonder tevreden zijn in hun huidige functie.
 • In België is het aantal IT-verantwoordelijken die meer dan tien jaar bij hun huidige werkgever gewerkt hebben bijna het dubbel van het wereldwijde gemiddelde. Maar we stellen wel vast dat een carrière als CIO wel een heel stuk korter is (32% minder dan twee jaar wereldwijd t.o.v. 20% minder dan twee jaar in België). 
 • Hoewel Belgische IT-verantwoordelijken aangeven dat ze over voldoende kennis beschikken op het vlak van infrastructuur en operaties, hebben ze het moeilijk om werknemers te vinden die beschikken over voldoende digitale kennis en kennis op het vlak van veranderingsmanagement en bedrijfsarchitectuur.

Beknopte samenvatting: resultaten van de Harvey Nash /KPMG CIO 2017-enquête

Volgens Paul Olieman, Director Technology Advisory bij KPMG Belgium, toont de enquête duidelijk aan dat technologieverantwoordelijken steeds meer te maken krijgen met ongekende en onverwachte veranderingen. Heel wat technologieverantwoordelijken maken van die onzekerheid weliswaar kansen. Ze zorgen ervoor dat hun organisaties meer flexibel en digitaal worden, dat ze gemakkelijker het hoofd kunnen bieden aan onvoorspelbare veranderingen en dat ze in een onzekere wereld kunnen overleven.

Enkele belangrijke bevindingen:

 • Twee derde van de organisaties past hun technologiestrategie aan omwille van de ongekende wereldwijde politieke en economische onzekerheid.
 • 89% van de bedrijven behoudt of verhoogt hun budget voor innovatie en digitale arbeid.
 • Digitale strategieën worden door bedrijven op een geheel nieuwe wijze aangepakt.
 • Cyberveiligheid en -kwetsbaarheid staan bovenaan de prioriteitenlijst.
 • Vrouwelijke CIO's hebben het afgelopen jaar veel vaker een loonsverhoging ontvangen dan hun mannelijke collega's. Het aantal vrouwen met een leidinggevende functie in de IT-sector blijft wel bijzonder laag met slechts negen procent.
 • Bedrijfsarchitectuur is de snelst groeiende technologische vaardigheid die in vraag is op de markt.
 • IT-projecten worden steeds complexer. Zwak leiderschap, een te optimistische aanpak en onduidelijke perspectieven zijn de belangrijkste redenen waarom IT-projecten mislukken.
Verdere analyse van de data toonde ook aan dat er een duidelijk verschil was tussen organisaties die de digitale hervorming efficiënt aanpakken en bedrijven die dat niet doen. CIO's bij deze 'digitaal toonaangevende' organisaties vervullen bijna twee keer zo vaak een voortrekkersrol op het vlak van innovatie in de sector. Hun organisaties investeren bovendien vier keer zoveel in cognitieve automatisering als andere organisaties.

Andere belangrijke vaststellingen van het rapport:

 • Digitaal leiderschap is veranderd
  • Bijna een op vijf CIO's (18%) vermeldt dat hun organisaties 'erg efficiënte' digitale strategieën hanteren. 
  • CIO's bij deze digitaal vooruitstrevende organisaties vervullen bijna twee keer zo vaak een voortrekkersrol op het vlak van innovatie in de sector (41% t.o.v. 23%). Hun organisaties investeren bovendien vier keer zoveel in cognitieve automatisering dan andere organisaties (25% t.o.v. 7%). 
  • Algemeen genomen kunnen we uit de enquête vaststellen dat twee derde (61%) van de CIO's van grotere organisaties reeds investeert of van plan is om te investeren in digitale arbeid.
 • CIO's houden van hun job en worden vaker betrokken bij de beslissingen van de directie.
  • Het aantal CIO's dat "bijzonder tevreden" is in hun functie staat op het hoogste punt sinds drie jaar. In 2015 noteerden we 33% terwijl we dit jaar 39% mogen optekenen. 
  • Voor de eerste keer in tien jaar geloven meer dan zeven op tien CIO's (71%) dat hun functie strategischer wordt. 
  • 92% van de CIO's nam het afgelopen jaar deel aan een directievergadering.
  • Hoewel de carrière van een CIO slechts vijf jaar of minder duurt (59%), willen veel CIO's hun functie langer uitoefenen.
 • Vrouwelijke CIO's krijgen loonsverhoging
  • Het is een opvallende vaststelling dat vrouwelijke CIO's het afgelopen jaar veel vaker een loonsverhoging hebben ontvangen dan hun mannelijke collega's (42% en 32%). Het aantal vrouwen met een leidinggevende functie in de IT-sector blijft echter bijzonder laag met slechts negen procent, hetzelfde aantal als afgelopen jaar. 
 • Big data / data-analyse blijft de meest gevraagde vaardigheid
  • Terwijl dit jaar bedrijfsarchitectuur de snelst groeiende technologische vaardigheid was, blijft de analyse van 'big data' de meest gevraagde vaardigheid met een score van 42 %, 8% meer dan afgelopen jaar.
 • Complexe IT-projecten - sterk verhoogd risico op mislukking
  • Twee derde (61%) van de CIO's zegt dat IT-projecten tegenwoordig complexer zijn dan vijf jaar geleden. Zwak leiderschap (46%), een te optimistische aanpak (40%) en onduidelijke perspectieven (40%) zijn de belangrijkste redenen waarom IT-projecten mislukken.
  • Meer dan een kwart (27%) van de CIO's zegt dat een gebrek aan getalenteerde medewerkers voor een project de oorzaak is waarom projecten mislukken. Maar in 2017 vinden we projectmanagementvaardigheden niet terug in de lijstjes met technologische vaardigheden die CIO's nodig hebben. Ze dalen met maar liefst 19% procent in een jaar tijd.

Citaten

"Technologie succesvol maken is altijd al een uitdaging geweest en de enquête van dit jaar toont aan dat het alleen nog maar moeilijker is geworden", zegt Ronny Lommelen, Managing Director bij Harvey Nash Belgium. "De verbazende evolutie in het technologielandschap wordt overkoepeld door een politiek en economisch landschap dat dynamisch is en snel verandert, soms op verrassende manieren. Maar het is erg duidelijk dat heel wat technologieverantwoordelijken die onzekerheid omdraaien in kansen, waardoor hun organisatie meer flexibel en digitaal kan worden. CIO's krijgen steeds meer invloed omdat CEO's en directies hun hulp vragen om hen te begeleiden door de ingewikkelde digitale wereld, met al haar bedreigingen en kansen."

Organisaties zijn duidelijk geëvolueerd van een strategische aanpak waarin veel gepraat wordt naar een aanpak waarmee ze echt iets verwezenlijken", zegt Paul Olieman, Director Technology Advisory bij KPMG Belgium. "Bedrijven die we als Digital Leaders beschouwen volgen een pragmatische aanpak en passen technologie en automatisering toe in hun bedrijf, inclusief in hun backoffice-functies, om een platform voor een bredere hervorming te creëren. Als we naar de specifieke situatie in België kijken is het erg duidelijk dat cyberveiligheid een topprioriteit is onder de CIO's. Onze bedrijven moeten dan ook evenveel in technologie als in mensen investeren omdat de uitdagingen niet alleen technologisch zijn. We moeten ook de juiste mensen op de arbeidsmarkt vinden."

Over de CIO-enquête:

De CIO-enquête van Harvey Nash / KPMG International wordt voor het 19e jaar afgenomen en is het grootste onderzoek naar IT-leiderschap ter wereld wat het aantal respondenten betreft. Het onderzoek, waaraan bijna 4500 CIO's en technologische verantwoordelijken uit 86 landen - inclusief België - deelnamen, vond plaats tussen december 2016 en mei 2017.

 

 • Lees het Executive Summary
 • Bekijk de CIO Survery Infographic
 • Lees het 'KPMG Special Report on Digital Leaders'
 • Lees het MIT CISR Special Report
 • Registreer voor een volledig rapport

© 2020 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)

pdf Download pdf (173.7 KB)