close
Share with your friends

Nood aan efficiëntie drijft bedrijven tot transformatie

Nood aan efficiëntie drijft bedrijven tot transformatie

Technologieën zoals data-analyse en mobiele platformen dragen bij tot snellere en meer gestructureerde bedrijfstransformaties (KPMG Global Transformation Survey 2016).

Gerelateerde content

Technologieën zoals data-analyse en mobiele platformen dragen bij tot snellere en meer gestructureerde bedrijfstransformaties (KPMG Global Transformation Survey 2016).

  • Volgens 44% van de bestuurders in Belgische bedrijven zal - in de komende drie jaar - de noodzaak om een evenwicht te bereiken tussen groei, krimpende budgetten en verhoogde efficiëntie de belangrijkste oorzaak zijn van bedrijfstransformaties.
  • Het verschil met onze buurlanden is groot. In Frankrijk is zelfs 59% van de bedrijfsleiders het hiermee eens, tegenover slechts 34% in Nederland. 
  • Volgens 45% van de Belgische bestuurders zullen mobiele platformen het belangrijkste middel vormen om bedrijfstransformaties te realiseren.41% van de bestuurders in Belgische bedrijven zegt dat hun businessmodel in de komende vijf jaar drastisch zal veranderen. Dit is in lijn met de Europese cijfers en iets hoger dan in de VS (39%).

 

Bedrijven moeten zich vandaag steeds weer aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en technologieën. Uit een onderzoek dat KPMG uitvoerde bij 100 topbestuurders in België blijkt dat de zoektocht naar een evenwicht tussen groei, krimpende budgetten en verhoogde efficiëntie, alsook de fiscale- en beleidshervormingen van de overheid de grootste oorzaken zullen zijn van drastische transformaties in hun bedrijfsmodellen, in de komende drie jaar. Deze resultaten blijken uit de KPMG ‘Global Transformation Survey 2016’, een wereldwijd onderzoek naar transformaties in bedrijven.  

 

Oorzaken van bedrijfstransformaties

Bedrijven transformeren steeds vaker, en om heel diverse redenen. In België zullen bedrijfsleiders in de komende drie jaar vooral transformaties doorvoeren om meer efficiëntie te creëren (44%), maar ook de globale economische instabiliteit vormt een bedreiging voor hun huidig business- en operationeel model (43%). Wijzigingen in het mondiale en/of nationale fiscale landschap sluiten de top drie van oorzaken af (42%).  

press_releases_14July2016_NL_1

“Als gevolg van het veranderende gedrag van de klant, de opkomst van disruptieve technologieën, nieuwe regelgeving en de internationalisering worden bedrijven in toenemende mate gedwongen het roer volledig om te gooien.”   zegt Pieter Herremans, Director bij KPMG Advisory. “Niet voor niets staan beleids-en fiscale hervormingen zo hoog op de ladder. De veranderingen in regelgeving zijn de voorbije jaren groot geweest en voor bedrijven is het vaak erg moeilijk om tegemoet te komen aan deze hervormingen, omdat ze in de meeste gevallen een enorme impact hebben op de bedrijfsstrategie.”

 

Technologieën die kunnen helpen bij bedrijfstransformaties

Transformaties kunnen worden waargemaakt door te investeren in nieuwe technologieën. Voor de ondervraagde Belgische bestuurders is data analyse (43%), samen met mobiele platformen en apps (45%) de belangrijkste technologische ontwikkeling om bedrijfstransformaties te realiseren. 

press_releases_14July2016_NL_2

“In een wereld in volle digitale transitie worden bedrijven geconfronteerd met nieuwe uitdagingen zoals nieuwe concurrenten en de globalisering van hun activiteiten. Een informaticasysteem dat niet alleen krachtig en flexibel is maar dat ook de strategie van het bedrijf ondersteunt, is een noodzaak geworden voor alle bedrijven. Enterprise-oplossingen (ERP, EPM, etc.) en disruptieve technologieën (Cloud, Mobility, big data, analytics, corporate social network,…) helpen om bedrijfstransformaties te versnellen en te structuren. Ze zijn de belangrijkste drivers van operationele efficiëntie en groei van bedrijven,”  stelt Anthony Van de Ven, Partner bij KPMG Advisory.

 

Dit is het tweede persbericht in een reeks van drie. Volgende week gaan we dieper in op de relatie tussen transformatie en consumentengedrag. 

 

Over dit onderzoek

De KPMG ‘Global Transformation Study 2016’ biedt een baanbrekende analyse van de inzichten van de wereldwijde senior executives op het gebied van bedrijfstransformatie. Het onderzoek richtte zich tot meer dan 1.600 respondenten in 16 belangrijke markten (Australië, België, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Spanje, Zwitserland, Groot-Brittannië en de VS). De enquête, die werd uitgevoerd tussen 28 december 2015 en 19 februari 2016, bevat de inzichten van C-level executives (54%) en managing directors (of hoger). 

 

Brussel, 14 juli 2016

 

 

© 2020 KPMG Central Services, een Belgisch Economisch Samenwerkingsverband (“ESV/GIE”) en lid van het KPMG netwerk van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn met KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Offerteaanvraag (RFP)