Consumenten liggen aan de bron van bedrijfstransformaties

Bedrijfstranformaties gestuurd door consumenten

De KPMG Global Transformation Survey 2016 toont dualiteit aan: bedrijfstransformaties worden aangewakkerd door consumentengedrag maar bedrijven zijn niet in staat om dit veranderende consumentengedrag goed te meten.

Gerelateerde content

  • België is het veranderende gedrag van consumenten en klanten, zegt 44% van de Belgische bestuurders.
  • Echter: 35% van de Belgische bedrijven zegt niet bekwaam te zijn om onderzoek uit voeren naar het gedrag en de verwachtingen van klanten.
  • Belgische bestuurders zijn positief over hun eigen bedrijf wanneer ze zich vergelijken met andere bedrijven: 38% vindt zijn eigen bedrijf “bijna ideaal”.

Uit een onderzoek dat KPMG uitvoerde bij 100 topbestuurders in België blijkt dat bedrijven aangezet worden tot transformaties door veranderingen in het consumentengedrag. Tegelijk heeft een meerderheid van de bedrijven het moeilijk om deze gedragsveranderingen te capteren. Dit blijkt uit de ‘Global Transformation Survey 2016’, een wereldwijd onderzoek naar transformaties in bedrijven.

 

Consumenten zijn tegelijk een inspiratie én een bedreiging voor bedrijfstransformaties

Bedrijven worden steeds vaker gedwongen om te transformeren. Bestuurders worden daarbij geïnspireerd door allerhande factoren. 44% van de bestuurders zien veranderingen in het gedrag en het verwachtingspatroon van consumenten als de belangrijkste inspiratiebron voor hun bedrijfstransformatie. De invloed van de consument is daarmee veel groter dan die van disruptieve technologieën (34%), technologiegiganten (32%) of traditionele dan wel nieuwe concurrenten (telkens 32%), zo blijkt uit het KPMG-onderzoek.

Anderzijds denkt 26% dat deze vaststelling een bedreiging vormt voor de doelstellingen van de organisatie.

Vraag: Welke is volgens u de belangrijkste bron van inzichten en trends voor de transformatiestrategie van uw organisatie? En welke ziet u als de grootste bedreiging voor de transformatie van de organisatiedoelstellingen?

PR-NL-19-juillet-16

Veel bedrijven hebben vandaag de grootste moeite om het tempo van de technologische veranderingen bij te houden,” zegt Pieter Herremans, Director KPMG Advisory. “Voor bedrijven die willen overleven en winstgevend willen blijven, moet innovatie echter een voortdurend punt van aandacht zijn. Bedrijven zullen daarom een cultuur moeten scheppen die enerzijds is gericht op waardencreatie voor de klant en waarin anderzijds werknemers consumentenveranderingen daadwerkelijk omarmen.

 

Bedrijven hebben het moeilijk om consumenten en klanten te begrijpen

Klanten- en consumentengedrag blijkt de motor voor veel bedrijfstransformaties.

Toch zegt 35% van de Belgische bestuurders dat ze niet in staat zijn om via gericht marktonderzoek het gedrag en de verwachtingen van klanten te peilen. Bovendien is een aantal bedrijven (12%) onbekwaam om veranderingen in de eigen markt op te pikken. De KPMG-studie legt hier dus een fundamentele zwakte bloot, die Belgische bedrijven behoorlijk parten kan spelen want de klanten- en consumentenverwachtingen zijn fundamentele basisgegevens voor geslaagde transformaties, die op hun beurt de overlevingskansen van het bedrijf moeten verhogen.

 

Vraag: Hoe beoordeelt u de capaciteiten van uw organisatie in elk van de volgende gebieden?

PR-NL-19-juillet-16

De KPMG-studie toont aan dat veel bedrijven hun inzicht in klantverwachtingen structureel moeten verbeteren. Daarnaast beseffen veel bestuurders dat ze innovatief denken of innovatieve processen niet in hun dagelijks bestuur hebben geformaliseerd. Nochtans zijn beide noodzakelijk om flexibel met de veranderende omstandigheden om te gaan en het veranderingsproces echt vorm te geven. Daarnaast is er een realistisch-operationele benadering nodig: succesvolle transformaties immers worden gekenmerkt door een sterke koppeling van de strategische bedrijfsdoelstellingen aan de operationele bedrijfscapaciteiten,” zegt Anthony Van de Ven, Partner KPMG Advisory.

 

Trots of zichzelf

Bestuurders vergelijken zich vaak met andere bedrijven om hun transformaties te beoordelen. In die vergelijking zijn Belgische bestuurders opvallend positief: 38% vindt zich net niet of bijna ideaal in vergelijking met andere Belgische bedrijven die een transformatie hebben gedaan.

 

Dit was het derde persbericht in een reeks van drie, over bedrijfstransformaties in België.

 

Over dit onderzoek

De KPMG ‘Global Transformation Study 2016’ biedt een baanbrekende analyse van de inzichten van de wereldwijde senior executives op het gebied van bedrijfstransformatie. Het onderzoek richtte zich tot meer dan 1.600 respondenten in 16 belangrijke markten (Australië, België, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Spanje, Zwitserland, Groot-Brittannië en de VS). De enquête, die werd uitgevoerd tussen 28 december 2015 en 19 februari 2016, bevat de inzichten van C-level executives (54%) en managing directors (of hoger).

 

 

Brussel, 19 juli 2016

© 2021 KPMG Central Services, a Belgian Economic Interest Grouping ("ESV/GIE") and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved. 


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Mijn profiel

Blader door artikelen en kies uw interesses.

Sign up today