Energieleverancier Luminus sloot recent een ruling met de fiscus af waardoor het mogelijk wordt voor werkgevers om groene elektriciteit op een voordelige manier aan te bieden aan hun werknemers.

Het akkoord is gebaseerd op het bestaande forfaitaire voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van elektriciteit aan werknemers (artikel 31, tweede lid 2° en artikel 36, §1 van het Wetboek van Inkomstenbelasting). Het forfaitair voordeel bedraagt 470 EUR per jaar (1.030 EUR voor leidinggevend personeel en bedrijfsleiders). Dat betekent dat als de werkgever een energiebudget van 900 EUR betaalt, de werknemer slechts belastingen betaalt op het forfaitair voordeel van 470 EUR en de werknemer dus kan genieten van een netto optimalisatie van 230 EUR (i.e. 430 EUR x 53,50%).

De werkgever kan dit aanbieden als bijkomend voordeel of in een cafetariaplan opnemen (bijvoorbeeld in ruil voor een ander budget). Naast de fiscale optimalisatie is het voor een werkgever een mooie manier om thuiswerk te ondersteunen en de stap naar elektrische wagens en ‘groene’ elektriciteit te vergemakkelijken. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om gebruik te maken van groene energie die de werkgever zelf produceert via bijvoorbeeld een windturbine of zonnepanelen. De werknemer kan het energiebudget zelf bepalen. Het surplus wordt rechtstreeks gefactureerd aan de werknemer.

Hoewel dit een mooi bijkomend voordeel kan zijn in een cafetariaplan, is het nuttig om stil te staan bij een aantal aandachtspunten. Eerst en vooral is het volledige bedrag van het energiebudget wel onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen. Dat betekent dat er een verschillend voordeel is voor belastingen en sociale zekerheid.

In bepaalde gevallen zal er ook een verrekening moeten gebeuren. Bijvoorbeeld, als het effectieve gebruik lager is dan het energiebudget, dient er een verrekening te worden gemaakt, met bijkomende administratie als gevolg. Het zal in veel gevallen moeilijk zijn voor de werknemer om het energiebudget correct in te schatten.

Daarnaast kan de werkgever de werknemer maar weinig keuze bieden, aangezien er momenteel maar een provider deze dienst aanbiedt en Luminus dit ook beperkt tot 1 product. Daarbij komt dat energieprijzen op de markt vergelijken nog steeds geen sinecure is. Wij verwachten wel dat andere providers gaan volgen. De fiscale weg is namelijk nu geplaveid en het zal eenvoudiger worden om een ruling af te sluiten.

Verder is het forfaitaire bedrag voor leidinggevend personeel een stuk hoger (1.030 EUR) en zal dit voor hen wellicht niet tot veel optimalisatie leiden.

Tenslotte vermoeden wij ook dat de terbeschikkingstelling van elektriciteit een impact zal hebben op de thuiswerkvergoeding. In de recente circulaire 2021/C/20 wordt immers bepaald dat de administratie enkel het forfait aanvaardt als de werkgever niet op een andere manier in de kantoorkosten tussenkomt. Daarbij wordt het ten laste nemen van een deel van de elektriciteitskosten als voorbeeld genomen. De forfaitaire thuiswerkvergoeding zal dus wellicht voor die werknemers verlaagd moet worden. Dat vermindert enerzijds de optimalisatie en resulteert anderzijds weer in meer administratie.