Het tempo van technologische ontwikkelingen in de zorg ligt enorm hoog. Grote technologiebedrijven, start-ups, zorgaanbieders, patiëntenverenigingen; iedereen werkt aan nieuwe oplossingen voor de patiënt. De beloofde impact is duizelingwekkend: een betere kwaliteit van zorg dicht bij huis of zelfs thuis bij de patiënt, die zelf aan de knoppen zit.

De recente gezondheidscrisis onderstreepte nog maar eens het belang van een robuust gezondheidssysteem, dat cruciaal gebleken is voor een goed functionerende samenleving. Het daarbij steeds innoveren van onze zorgsector is daarom imperatief om de huidige coronacrisis aan te pakken en om een antwoord te kunnen bieden op de vraagstukken die de zorg van morgen met zich meebrengt.

Technologische uitdagingen

Het is echter niet alles goud wat er blinkt. Willen we de mogelijkheden die technologische vernieuwingen bieden goed benutten, dan zullen we onze traditionele manieren van werken ingrijpend moeten aanpassen. Technologische vernieuwing vraagt om (complexe) organisatorische veranderingen, met grote gevolgen voor de betrokken zorgprofessionals. Het zorgproces zal drastisch wijzigen en dit vereist de ontwikkeling van nieuwe vaardigheden.

Maar niet alleen binnen de muren van organisaties moet het zorgproces fundamenteel veranderen: om de mogelijkheden van technologische vernieuwing goed te benutten is een goede samenwerking tussen de ketenpartners van toenemend belang. Denk bijvoorbeeld aan de noodzaak van een goed digitaal platform in de regio waarmee regioaanbieders en technologie samenkomen om de zorg aan burgers vorm te geven.

Juist door die noodzaak tot veranderen zien we dat de wederzijdse versterking tussen zorg en de inzet van technologie veel minder snel tot stand komt dan mogelijk en wenselijk is. Niet alle professionals zijn er al aan toe of in staat om in een ‘man-machinecombinatie’ de zorg te leveren. En ook niet alle ketenpartners zitten op één lijn; of ze zijn het wel, maar beschikken nog niet over de middelen en infrastructuur om gezamenlijk te werken aan digitalisering.

Tot slot biedt de technologie zelf nog veel onzekerheid. Het veld van alle technologische mogelijkheden biedt veel diversiteit met ‘duizend bloeiende bloemen’ als realiteit, terwijl de benodigde investeringen juist om een vaste koers vragen. De vraag welke technologische vernieuwing werkelijk waarde toevoegt is daardoor nadrukkelijk aan de orde.

Trends, voorspellingen en actiepunten

In onze publicatie loodsen we u doorheen belangrijke vragen, trends, voorspellingen en actiepunten rond technologie in de zorgsector:

  • De zorgvraag verandert en stijgt, maar het zorgaanbod (niet snel genoeg). Zal de sector  innoveren of stagneren?
  • Wat zijn belangrijke trends omtrent de impact van technologie op de zorg? Exploreer gentherapie, AI, digitale zorgplatformen, de patiënt als consument, menselijke augmentatie…
  • Technologie in de zorg is dichterbij dan u denkt: ontdek de meerwaarde, visie en strategie, nieuwe werkwijzen en partners, en de investeringsagenda.
  • Zorgvraag en –aanbod in balans: welke nieuwe routes liggen er op de arbeidsmarkt?

 

Met onze publicatie “Healtcare Re-imagined” willen we u helpen om niet morgen, maar vandaag nog te starten met een nieuwe blik op de zorg waarbij technologie waarde toevoegt. Download de volledige publicatie hieronder, en aarzel niet om ons te contacteren bij vragen.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan