Dividenden van Franse oorsprong: Franse roerende voorheffing terug verrekenbaar?

Dividenden van Franse oorsprong

In het Dubbelbelastingverdrag dat in 1964 tussen België en Frankrijk werd gesloten, is bepaald dat dividenden van Franse oorsprong, aan de bron aan...

Franse roerende voorheffing terug verrekenbaar?

France flag

Waar gaat het over?

In het Dubbelbelastingverdrag dat in 1964 tussen België en Frankrijk werd gesloten, is bepaald dat dividenden van Franse oorsprong, aan de bron aan een belasting van maximaal 15% kunnen worden onderworpen, waarna de Belgische fiscus deze dividenden op haar beurt aan haar eigen belastingregime kan onderwerpen. Deze dividenden ondergaan dus in principe een dubbele belasting (Franse en Belgische belasting).

Het Verdrag bepaalt verder dat België de daaruit voortvloeiende dubbele belasting zal elimineren door het forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting (hierna: FBB) te verrekenen, onder de voorwaarden van de Belgische belastingwetgeving (maar in elk geval voor een minimum verrekenbaar bedrag van 15% van het nettobedrag van het dividend). 

Hoe zit het met de Belgische wetgever?

In 1988 schafte de Belgische wetgever de regeling van het FBB voor privébeleggingen van natuurlijke personen af. 

En hoe staat het Hof van Cassatie hier tegenover?

De problematiek van het FBB wordt al enkele jaren druk besproken en verschillende rechtbanken hebben reeds gesteld dat internationale verdragen primeren boven het Belgisch nationaal recht, zodat belastingplichtigen zonder meer recht zouden hebben op een FBB van ten minste 15%, zoals voorzien in het Belgisch-Frans Dubbelbelastingverdrag.

De Belgische Belastingdienst tekende cassatieberoep aan, maar tevergeefs.

Het Hof van Cassatie heeft bevestigd dat de specifieke bepaling in het Belgisch-Frans Dubbelbelastingverdrag België verplicht om Belgische rijksinwoners (natuurlijke personen) het FBB toe te kennen. Daarmee lijkt alvast deze strijd definitief beslecht.

Goed nieuws dus voor Belgische rijksinwoners-natuurlijke personen die dividenden van Franse oorsprong ontvangen.

 

Auteurs: Sarah Godart, Executive Manager & Manouk Van Oijen, Tax Adviser

Neem contact met ons op