Onze KPMG & K Law experts organiseerden onlangs een aantal online sessies om u op de hoogte te brengen van de laatste updates met betrekking tot uw sector.

Een aantal van de belangrijkste take-aways:

  • Niet alleen COVID-19, maar ook andere externe factoren hebben een invloed op hoe de rol van Finance in uw organisatie zal evolueren;
  • Werkkapitaalbeheer groeit mee uit tot een belangrijke pijler in uw organisatie en kan op verschillende manieren beheerd worden;
  • Welke liquiditeitsmaatregelen kunnen bedrijven nemen en hoe kunnen deze beter opgevolgd worden;
  • Welke juridische oplossingen bestaan er met betrekking tot het verbeteren van werkkapitaal;
  • Welke fiscale maatregelen dienen in kaart gebracht te worden (eindejaar werkzaamheden, belastingen, etc);
  • En tot slot, welke boekhoudkundige opvolging en rapportering aan de Bestuurders zijn erop te nemen?

 

Als u de webinars heeft gemist, nodigen wij u uit om de opnamen te bekijken, zodat u op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen.

Als u nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen met de onderstaande deskundigen.

Vergeet ook niet een kijkje te nemen op onze COVID-19 pagina's, waar we de laatste inzichten en informatie hebben verzameld over hoe we de bedrijfscontinuïteit in deze ongekende tijden kunnen handhaven.

Intro en inzichten in finance processen

Sinds de eerste uitbraak van COVID-19, de tweede golf en de destructieve gevolgen op het economisch herstel, lijkt een goed financieel beleid meer dan ooit de sleutel tot succes.

In dit eerste webinar van deze 4-delige reeks, gingen we in op KPMG's Global Point of View op the Future of Finance en de impact op werkkapitaalbeheer. In een eerste deel zijn we zijn dieper ingegaan op hoe KPMG denkt dat CFO's en hun financiële teams in de toekomst zullen evolueren en welke zakelijke drijfveren deze veranderingen teweegbrengen. We bespraken ook de evoluerende rol van de financiële sector en de vragen die we vandaag bij onze klanten zien.

In het tweede deel hebben we ingezoomd op de definitie van werkkapitaalbeheer, het doel, hoe we dit kunnen opzetten, welke invloeden er spelen op zowel de financiële en operationele processen en hoe we in de zoektocht naar liquiditeit met verschillende factoren rekening kunnen houden om deze in kaart te brengen en te beheren.

Samengevat, gaven we in deze sessie toelichting op de Finance Now-visie, hoe u zich als bedrijf kunt wapenen voor de toekomst, welke maatregelen u kunt treffen en welke rapportering/tools u daarbij kunnen ondersteunen.

Onze experts

   

Juridische aspecten en inzichten

In een tweede luik, is het belangrijk te weten hoe u zich juridisch kunt beschermen om concurrentieel te zijn en te blijven in een disruptief en onzeker COVID-19-landschap. De nood aan werkkapitaalbehoefte evolueert mee met de huidige marktevoluties.

Wij gaven in deze webinar toelichting over hoe ondernemingen in deze tijden de situatie kunnen analyseren en hoe ze kunnen reageren en anticiperen op wat er op hen afkomt.
In deze sessie werd een efficiënt werkkapitaalbeheer vanuit een juridische invalshoek toegelicht.

Juridische topics zoals E-commerce, contractuele remedies ter verbetering en optimalisering van het werkkapitaal, een hands-on debtor management, e.a. kwamen aan bod. Ook stonden we stil bij een aantal recente wetswijzigingen die een grote impact hebben op de rechtsgeldigheid van uw B2B-contracten en algemene voorwaarden.

Daarnaast hebben wij toegelicht met welke vennootschapsrechtelijke spelregels ondernemingen geconfronteerd worden. Zijn er bepaalde liquiditeitsvereisten waar men rekening mee moet houden? Kan men zomaar vermogen uitkeren? Wanneer knippert de alarmbel?

We kunnen besluiten dat ook heel wat juridische oplossingen een positieve invloed kunnen hebben op een goed werkkapitaalbeheer.

Onze experts

   

Fiscale maatregelen en adviezen

In het derde luik werden vanuit een fiscaal oogpunt de maatregelen toegelicht die genomen kunnen worden om de getroffen vennootschappen doorheen deze crisis te helpen. Zo werden er tal van fiscale steunmaatregelen aangekondigd waarmee de verschillende overheden niet alleen de liquiditeit maar ook de solvabiliteit van de vennootschappen trachten te verbeteren. Daarnaast zijn er ook een aantal fiscale incentives die al langer waren aangekondigd, die eveneens een belangrijke positieve impact kunnen hebben op de cashpositie van Belgische vennootschappen.

We gingen dieper in op de meest recente en relevante fiscale steunmaatregelen. Ook enkele fiscale incentives kwamen aan bod zoals oa. de verlenging van de verhoogde investeringsaftrek, de nieuwe wederopbouwreserve, de tijdelijke mogelijkheid inzake carry-back voor verliezen, maar ook de groepsbijdrageregeling.

Deze maatregelen kunnen ook worden meegenomen tijdens de fiscale eindejaarsoptimalisaties.

Onze experts

   

Boekhoudkundige rapportering en bestuursorganen

De uitbraak van de COVID-19-pandemie stelt heel wat Belgische bedrijven voor grote uitdagingen. Talrijke ondernemingen worden jammer genoeg negatief beïnvloed. Belangrijke effecten zijn o.a. (substantiële) daling van de omzet, verlies van contracten, onderbreking van de productie, onbeschikbaarheid van personeel, ontslagen, …

Als sluitstuk van deze 4-delige reeks, gingen we na wat de gevolgen hiervan zijn voor de boekhouding van ondernemingen en de jaarrekening van de vennootschappen evenals de bijhorende verslaggeving door het bestuursorgaan.

In deze uiteenzetting gaven wij een overzicht van de mogelijke en verplichte aanpassingen voor jaarrekeningen afgesloten vanaf 31 maart 2020, de zogenoemde ‘COVID-19 jaarrekening’.

Onze experts