Verlenging en aanpassing van de Nederlandse NOW-regeling

Verlenging & aanpassing van de Nederlandse NOW-regeling

Eind augustus heeft het Nederlandse kabinet in het kader van de aanhoudende coronacrisis een derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en...

Eind augustus heeft het Nederlandse kabinet in het kader van de aanhoudende coronacrisis..

stacks of coins

Eind augustus heeft het Nederlandse kabinet in het kader van de aanhoudende coronacrisis een derde steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden gepresenteerd. Een belangrijk onderdeel van het derde pakket betreft de verlenging van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW-3). De tekst van de NOW-3 is inmiddels gepubliceerd en sinds 16 november 2020 is het mogelijk om een aanvraag voor de derde tranche van de regeling in te dienen.

Hierna gaan wij in op de inhoud van de NOW-3 en de belangrijkste verschillen van deze regeling ten opzichte van de eerdere regelingen. Meer informatie over de overeenkomsten en verschillen tussen de NOW-1, NOW-2 en NOW-3 vindt u hier overzichtelijk bij elkaar in een one-pager. Hoewel per 1 oktober 2020 ook de NOW-1- en NOW-2-regeling op een aantal punten zijn gewijzigd, gaan wij op die wijzigingen niet verder in. 

NOW-3 algemeen

Op hoofdlijnen is de NOW-3 vergelijkbaar met de eerste en tweede tranche (de NOW-1 en NOW-2). Ook de NOW-3 voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten, waarbij werkgevers een voorschot van 80% ontvangen. Een belangrijke overeenkomst in vergelijking met de vorige regelingen is dat het verbod op het uitkeren van bonus en dividenden en het inkopen van eigen aandelen onder de NOW-3 onverkort van kracht blijft. De NOW-3 heeft overigens een langere looptijd dan de NOW-1 en NOW-2. De NOW-3 subsidie betreft namelijk drie tranches van drie maanden (derde, vierde en vijfde tranche).

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de NOW-3 subsidie is afhankelijk van de omvang van het omzetverlies, waarbij de tegemoetkoming in elke tranche van de NOW-3 stapsgewijs wordt verlaagd om bedrijven te stimuleren zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit. Voor een succesvol beroep op de derde tranche (1 oktober tot en met 31 december 2020) dient sprake te zijn van een omzetverlies van ten minste 20% en bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80% van de loonkosten. Voor de vierde tranche (1 januari tot en met 31 maart 2021) geldt een minimaal omzetverlies van 30% en bedraagt het maximale vergoedingspercentage 70% van de loonkosten. In de vijfde en tevens laatste tranche (1 april tot en met 30 juni 2021) geldt eveneens een minimaal omzetverlies van ten minste 30% en bedraagt het maximale vergoedingspercentage 60% van de loonkosten.

Het omzetverlies wordt berekend door de omzet in een omzetperiode van drie maanden (de omzetperiode) te vergelijken met 25% van de omzet in 2019. Werkgevers hebben de keuze om binnen een tranche de startdatum (op de eerste dag van de maand) van de omzetperiode te kiezen, maar bij toepassing van opeenvolgende tranches dienen de omzetperiodes op elkaar aan te sluiten. De omzetperiode voor de derde tranche vangt aan op 1 oktober 2020, 1 november 2020 of 1 december 2020.

Voor de derde, vierde en vijfde tranche geldt dat de loonsom in juni 2020 het uitgangspunt is voor de berekening van de subsidie. Anders dan bij de NOW-1 en NOW-2 het geval was, leidt een daling van de loonsom ten opzichte van juni 2020 niet steeds tot een significante daling van de subsidie. In de derde tranche heeft een daling van de gemiddelde loonsom per maand tot 10% ten opzichte van juni 2020 geen nadelige gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Voor de vierde en vijfde tranche bedraagt dit percentage 15% en 20%. Als sprake is van een daling van de gemiddelde loonsom met meer dan 10-15-20%, wordt bij bepaling van de vermindering van de NOW-3 subsidie het te veel gedaalde deel in aanmerking genomen. 

Andere belangrijke verschillen ten opzichte van de NOW-1 en NOW-2

Een belangrijk verschil in de NOW-3 ten opzichte van de eerdere regelingen is het vervallen van de strafkorting bij ontslagaanvragen. Wel geldt in de NOW-3 een verplichting om voor ontslagen werknemers contact te zoeken met het UWV voor begeleiding van werk-naar-werk. Als dit niet gebeurt, volgt een boete van 5% van het subsidiebedrag.

Aanvraag

De aanvraag voor de NOW-3 moet per tranche worden ingediend. Werkgevers kunnen dus per tranche bepalen om al dan niet een aanvraag in te dienen. Voor de derde, vierde en vijfde tranche gelden de volgende termijnen:

  • derde tranche: 16 november 2020 tot en met 13 december 2020;
  • vierde tranche: 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021;
  • vijfde tranche: 17 mei 2021 tot en met 13 juni 2021. 

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan