We leven in een continu veranderende omgeving met talrijke potentiële bedreigingen zoals de klimaatverandering, cyberaanvallen, IT-storingen, supply chain-problemen of het verlies van personeel. Deze mogelijke bedreigingen kunnen een impact hebben op elke organisatie. Als deze bedreigingen niet effectief worden aangepakt, kunnen ze ernstige verstoringen of zelfs faillissementen veroorzaken. In de wereld van vandaag is het geen kwestie meer van wanneer een ramp zal toeslaan, maar een kwestie van voorbereiding om ervoor te zorgen u de controle heeft wanneer dat het geval is.

Een consequente planning van wat u moet doen in geval van ernstige disrupties zorgt voor een effectievere respons en een sneller herstel. Daarom is het aligneren van de bedrijfscontinuïteit met  ‘resilience management’ de sleutel tot succes voor uw bedrijf in deze moeilijke tijden.

Continuïteitsmanagement is een holistisch proces dat potentiële bedreigingen voor een organisatie identificeert en de impact van deze bedreigingen op de bedrijfsvoering beoordeelt . Het doel van business continuity management is om een organisatie te voorzien van de mogelijkheid om effectief te reageren op bedreigingen en de zakelijke belangen van de organisatie te beschermen. Het stelt organisaties in staat om verschillende operationele verstoringen in de toekomst te voorkomen, erop te reageren en ervan te herstellen. Om flexibel te zijn, moeten organisaties in staat zijn om silo’s te doorbreken en ‘agile’ teams te ontwikkelen over de verschillende functies heen.

Organisaties moeten ook investeren in operationele veerkracht. Een veerkrachtige organisatie is geen organisatie die simpelweg terugkeert naar hoe het was voor de crisis. In plaats daarvan is het een organisatie die is getransformeerd om niet alleen te kunnen herstellen, maar ook om tijdens en na een crisis snel te kunnen blijven groeien. Operationele veerkracht stelt organisaties in staat om interne en externe schokken op te vangen en de continuïteit van de kritische bedrijfsactiviteiten te waarborgen door belangrijke processen en middelen zoals systemen, gegevens, mensen en eigendommen te beschermen. Daarbij is veerkracht geen doel of bestemming op zich, maar een manier van werken en handelen. De huidige wereldwijde pandemie heeft aangetoond dat operationele veerkracht gemakkelijk onder druk komt te staan en dat organisaties klaar moeten zijn om te reageren, te herstellen en te leren van een grote verscheidenheid aan gebeurtenissen.

Bedrijfscontinuïteit en veerkracht moeten op een multidisciplinaire manier worden geïmplementeerd en strategisch worden gepositioneerd binnen uw organisatie. Actieve betrokkenheid van het bestuur is cruciaal voor de integratie van continuïteit en veerkracht in de bedrijfsstrategieën. Door verschillende managementposities binnen uw organisatie te betrekken, zorgt u ervoor dat de bedrijfscontinuïteit en veerkracht gebaseerd is op de verschillende bedrijfsdoelstellingen en dat deze wordt geïmplementeerd in lijn met uw strategie, de klantervaring en de financiële en IT-perspectieven.

Door te focussen op bedrijfscontinuïteit kan uw organisatie meer 'incident proof' worden. Door ‘business resilience’ op te bouwen, krijgt u niet alleen de capaciteit om te overleven, zich aan te passen en succes te boeken, maar krijgt u ook een andere kijk op uw organisatie en haar kritische processen en systemen. De COVID-19-crisis heeft ons laten zien waar een ramp toe kan leiden. Laten we ervoor zorgen dat u geen kans onbenut laat om deze crisis te gebruiken voor positieve veranderingen. Ontdek deze onderwerpen en hoe u ze kunt behandelen in onze webinar over bedrijfscontinuïteit en veerkracht.

Klik hieronder om toegang te krijgen tot de volledige webinar

Continuity & Resilience Webinar (EN)

Ontdek hoe u uw opportuniteiten in de nieuwe realiteit kan vinden

          

Onze bedrijfscontinuïteit experts