Officieel heeft het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) verlaten op 31 januari 2020, waarna een overgangsperiode van start ging. Die overgangsperiode zal aflopen op 31 december 2020. Aangezien Brexit hoogstwaarschijnlijk een aanzienlijke invloed zal hebben op het VK, de EU en de wereldeconomie, kunt u tijdens het huidige onderhandelingsproces veel belangrijke debatten verwachten over 'gelijke-concurrentievoorwaarden', 'oorsprongsregels', de werking van het gemengd comité voor het protocol over Noord-Ierland en de toekomstige rol van het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU). Die debatten zullen in grote mate bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat.

Daarom vinden we het tijd voor een stand van zaken. We bekijken hoe we hier gekomen zijn en welke voorbereidingen ondernemingen kunnen treffen in de komende maanden, ongeacht of er een vrijhandelsakkoord wordt bereikt. Het is essentieel dat bedrijven gewapend zijn om de veranderingen in het ondernemingsklimaat het hoofd te bieden.

In het geval van een no-deal Brexit

De hamvraag in de aanloop naar 31 december 2020 is of alle partijen een algemeen nieuw partnerschap zullen sluiten, inclusief een nieuw vrijhandelsakkoord (Free Trade Agreement - FTA) voordat de overgangsperiode afloopt. Totdat dit is opgehelderd en de voorwaarden van een dergelijke FTA duidelijk worden, zal de dreiging van een ‘cliff edge’-Brexit blijven bestaan.

Daarbij zal de handel in goederen standaard verlopen volgens de aan douanerechten onderworpen voorwaarden van de Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organization – WTO).