De Belgische Staat nam reeds diverse maatregelen om hulp te bieden aan ondernemingen in moeilijkheden als gevolg van de coronacrisis. Ze wil nu ook de horecasector een duwtje in de rug geven.

Op 12 juni 2020 werd het Koninklijk Besluit gepubliceerd waarin een verlaging van het btw-tarief voor bepaalde restaurant- en cateringdiensten wordt aangekondigd.

Beoogde vestigingen

De maatregel geldt voor alle permanente of tijdelijke vestigingen die restaurant- en/of cateringdiensten aanbieden.

Met restaurantdienst wordt niet alleen de levering van maaltijden (voeding en dranken) bedoeld, maar ook de levering van dranken zonder maaltijden (enkel als ze vergezeld wordt van een voldoende aantal relevante ondersteunende diensten) in alle mogelijke verkooppunten van dranken.

Nieuw toepasselijk btw-tarief

Vandaag gelden er drie btw-tarieven in de horecasector:

  • het btw-tarief van 6 % is van toepassing op de eenvoudige levering van voedingsmiddelen/maaltijden (met uitzondering van luxeproducten) en niet-alcoholische dranken.
  • het btw-tarief van 12 % is van toepassing op restaurant- en cateringdiensten, met andere woorden, de consumptie ter plaatse van maaltijden.
  • het btw-tarief van 21 % is van toepassing op de consumptie ter plaatse van alle dranken, alcoholisch of niet-alcoholisch. Bovendien is het btw-tarief van 21 % ook van toepassing op de eenvoudige levering van alcoholische dranken en van bepaalde luxeproducten, zoals kreeften en kaviaar.

 

Onder alcoholische dranken verstaan we bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Het KB beschrijft dat restaurant- en cateringdiensten voortaan onderworpen zijn aan een verlaagd btw-tarief van 6 %. De verkoop van niet-alcoholische dranken, ter plaatse geconsumeerd, is ook onderworpen aan het verlaagde btw-tarief van 6 %.

Voor de verkoop van alcoholische dranken blijft het standaard btw-tarief van 21 % gelden.

Inwerkingtreding

Het KB trad in werking op maandag 8 juni 2020 en werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 juni 2020. Het voorziet dat het verlaagde btw-tarief van 6 % tijdelijk geldt voor restaurant- en cateringdiensten vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020

Geregistreerd kassasysteem

De vestigingen die onder de nieuwe maatregel vallen en die een geregistreerd kassasysteem gebruiken, moeten de programmering van het systeem aanpassen. De Belgische Staat heeft al gepreciseerd hoe de gebruikers van het systeem tewerk moeten gaan voor de aanpassing.

KPMG adviseert om de btw-tarieven, voorzien voor de geprogrammeerde codes, niet aan te passen, maar om de artikelen van een andere code te voorzien zodat ze rechtstreeks gelinkt zijn aan het correcte btw-tarief.

Een praktisch voorbeeld:

A

21 %

B

12 %

C

6 %

D

0 %

 

Alle artikelen die momenteel geprogrammeerd zijn met de code BTW B, moeten nu de code BTW C krijgen om automatisch gelinkt te zijn met het btw- tarief van 6 %.

Alle niet-alcoholische dranken, die momenteel geprogrammeerd zijn met de code BTW A, moeten eveneens omschakelen naar de code BTW C om automatisch gelinkt te zijn met het btw-tarief van 6 %.

Neem contact met ons op