Van een kapitaalhoudende BVBA - CVBA naar een kapitaalloze BV - CV

Kapitaalhoudende BVBA-CVBA naar een kapitaalloze BV-CV

Meeting

Met de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) wordt het concept ‘maatschappelijk kapitaal’ afgeschaft voor de besloten vennootschap en de coöperatieve vennootschap.

De minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel (MAR) werd aangepast opdat passende rekeningen voorhanden zouden zijn voor de inbrengen in kapitaalloze vennootschappen zonder het gebruik van de rekening 100 Kapitaal. Voor kapitaalhoudende vennootschappen blijft het gebruik van de rekening 100 Kapitaal en de rekening 101 Niet-opgevraagd kapitaal ongewijzigd.

De rekening 11 heeft een nieuwe benaming gekregen - Inbreng buiten kapitaal - en wordt verder onderverdeeld als volgt:

11 Inbreng buiten kapitaal 

  • 110    Beschikbare inbreng buiten kapitaal
    • 1100    Uitgiftepremies
    • 1109    Andere 
  • 111    Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal
    • 11106  Uitgiftepremies
    • 1119    Andere    

Inbreng bij een bestaande BVBA (CVBA) die een BV (CV) wordt

Vanaf 1 januari 2020 worden het volstort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. Deze eigen vermogensrekening die van rechtswege onbeschikbaar is, kan nadien beschikbaar worden gemaakt mits daartoe wordt beslist door middel van een statutenwijziging. Het niet-gestorte gedeelte van het kapitaal wordt op dezelfde wijze omgevormd in een eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen”.

Ingevolge de omvorming vinden aldus de volgende boekingen plaats:

Omvorming kapitaal

100 Geplaatst kapitaal XXX
111901

Niet-opgevraagde andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal

XXX
1119

Aan andere onbeschikbare inbreng buiten kapitaal

XXX
101 Aan niet-opgevraagd kapitaal XXX

Omvorming wettelijke reserve

130 Wettelijke reserves XXX
1311 Aan statutair onbeschikbare reserves XXX

Neem contact met ons op