Wijziging aftrekbaarheid autokosten vanaf aanslagjaar 2021

Wijziging aftrekbaarheid autokosten aanslagjaar 2021

Berekening aftrekbaarheid autokosten

Berekening aftrekbaarheid autokosten

Parking lot

Fiscaliteit wijzigt voortdurend en ook de fiscale regels rond autokosten zijn recent aanzienlijk veranderd. Voor elke onderneming die wagens ter beschikking stelt aan personeel of aan haar bedrijfsleider, zullen deze nieuwe regels dan ook een gevoelige fiscale impact hebben.

De CO2 uitstoot van wagens wordt een belangrijke factor, niet alleen om de aftrekbaarheid van autokosten te berekenen, maar daarnaast ook om het belastbare voordeel van alle aard in hoofde van de gebruiker van de auto te bepalen.

1. Berekening aftrekbaarheid autokosten

Met ingang van aanslagjaar 2021 (verbonden aan een belastbaar tijdperk dat ten vroegste aanvangt op 1 januari 2020) wordt de aftrekbaarheid van autokosten op een nieuwe wijze berekend.

Het aftrekbare percentage wordt namelijk vanaf aanslagjaar 2021 bepaald volgens volgende formule: 

120% - (0,5% x coëfficiënt* x aantal gram CO2/km)

*Een dieselwagen heeft een coëfficiënt van 1; Een benzinewagen heeft een coëfficiënt van 0,95; Een voertuig op aardgas met minder dan 12PK heeft een coëfficiënt van 0,90. 

Voorbeeld impact nieuwe formule:

Benzinewagen met CO2 – uitstoot van 106 g/km

Vanaf aanslagjaar 2021 Voor aanslagjaar 2021
120% - (0,5% x 0,95 x 106) = 69,65%. De aftrekbaarheid kosten voor benzinewagens met CO2 uitstoot vanaf 106 – 125 g/km is 80%.

 

Het aftrekbaar gedeelte van de kosten voor auto’s waarvoor de formule moet worden gebruikt, mag niet lager zijn dan 50% en niet hoger dan 100%. Dit brengt met zich mee dat de aftrek van 120% voor (elektrische) wagens zonder C02 – uitstoot afgeschaft wordt.

Verder geldt de nieuwe formule niet voor wagens met een CO2 uitstoot van 200 (of meer) gram/km. Voor deze wagens wordt het aftrekbare gedeelte van de kosten forfaitair bepaald op 40%.

Alle autokosten moeten worden bepaald op basis van dit nieuwe – per voertuig te berekenen – percentage, bijvoorbeeld niet alleen de parkeerkosten, maar ook het aftrekbaar gedeelte van brandstofkosten dat vroeger forfaitair bepaald werd op 75%, moet volgens deze formule worden vastgesteld.

De financieringskosten blijven wel voor 100% aftrekbaar.

Bovendien is het belangrijk om weten dat er momenteel twee meetmethodes bestaan om CO2-uitstootgehaltes te bepalen, omdat op Europees niveau beslist werd over te schakelen naar een nieuwe metingsmethode: de klassieke ‘NEDC’-procedure (New European Driving Cycle) en de nieuwe ‘WLTP’-procedure (Worldwide harmonized Light vehicles Test). Zodoende zijn er sinds enige tijd twee CO2-uitstootgehaltes in omloop, nl. NEDC en WLTP. De WLTP vervangt stapsgewijs de oudere NEDC. Bij oudere wagens vermeldt het gelijkvormigheidsattest van de wagen normaal gezien nog enkel de NEDC-waarde. Voor nieuwe wagens (d.i. sinds het najaar van 2018) staan beide uitstoten vermeld op het gelijkvormigheidsattest.

De nieuwe methode, de WLTP, is strenger en leidt tot hogere CO2-uitstootgehaltes. Tot 31 december 2020 mag de NEDC gebruikt worden, zodat er nog een bijkomende negatieve fiscale impact verwacht wordt vanaf 2021 – gelet op de hogere CO2 uitstoot die hieruit zal volgen.

2. Bepalen belastbaar voordeel alle aard

Ook het belastbare voordeel van alle aard (belastbaar in hoofde van de genieter van het voordeel, d.w.z. het personeelslid of de bedrijfsleider die van de wagen gebruik maakt) wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot van het betrokken voertuig.

Het voordeel van alle aard dat voortkomt uit het gebruik van het bedrijfsvoertuig voor privédoeleinden is namelijk een belastbaar beroepsinkomen in hoofde van de gebruiker. Er is geen belastbaar voordeel van alle aard indien de gebruiker van de bedrijfswagen aan de werkgever een vergoeding voor dat verkregen voordeel betaalt die minstens gelijk is aan het forfaitair geraamde voordeel van alle aard of indien er geen privégebruik is.

Het voordeel wordt m.b.t. aanslagjaar 2021 berekend aan de hand van volgende formule (art. 36 WIB):

Cataloguswaarde(1)
x [5,5% + (0,1% x Y)](2)
x 6/7(3)
= voordeel van alle aard(4)

(1) Cataloguswaarde = catalogusprijs in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier incl. opties en werkelijke btw, vóór korting

(2) Y = verschil tussen g/km van de effectieve CO2 uitstoot en de referentie-uitstoot. Voor aj. 2021 bedraagt de referentie-uitstoot 91 (diesel) en 111 (benzine). Dit verschil is max. 18%/ min. 4% (bv. elektrische wagen, zie FAQ nr. 43).

(3) Forfait vastgesteld door de wet.

(4) Minimum 1.360 EUR.

Aangezien ook de CO2 uitstoot van de wagens in de berekening van het belastbaar voordeel alle aard voorkomt, staat vast dat de nieuwe meetmethode WLTP hierop ook een impact zal hebben.

3. Nieuwe regels omtrent zgn. valse hybrides

Voor sommige hybride voertuigen zal er vanaf aanslagjaar 2021 geen rekening meer worden gehouden met de CO2 – uitstoot volgens het inschrijvingsbewijs (uitgezonderd hybride voertuigen aangekocht voor 1 januari 2018).

Dit geldt voor elk hybridevoertuig uitgerust met een elektrische batterij die een energiecapaciteit heeft van minder dan 0,5 kWh per 100 kg van het wagengewicht of die een uitstoot heeft van meer dan 50 gram CO2/km (zogenaamde “valse hybrides”).

In plaats van de officiële CO2 – uitstoot zal er rekening worden gehouden met de uitstoot van een overeenstemmend model zonder hybridetechnologie. Er wordt een verplichting opgelegd aan de fabrikant of de invoerder om te vergelijken (aangezien de belastingplichtige niet over alle juiste informatie beschikt). Zij moeten het overeenstemmend voertuig bepalen voor iedere valse hybride die ze aanbieden en ze moeten deze informatie aan de fiscus bezorgen. De fiscus zal een informatieve lijst waarvoor de Europese markt in zijn geheel wordt bekeken, publiceren op zijn website. Als er meerdere modellen overeenstemmen, gebruikt men het model waarvan de CO2 – uitstoot het hoogste is. Indien er geen overeenstemmend voertuig bestaat, dient de uitstootwaarde van de hybridewagen te worden vermenigvuldigd met 2,5.

Deze nieuwe regeling heeft zowel impact op de aftrek van autokosten als de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard.

Voorbeeld impact maatregel tegen valse hybrides:

Volvo XC60 T8 Twin Engine – is een hybride benzinewagen waarvan de CO2 – uitstoot groter is dan 50 g/km.

Vanaf aanslagjaar 2021 Voor aanslagjaar 2020

Verschillende varianten komen in aanmerking: aan de hand van de verschillende indicatoren uit het KB wordt er een vergelijking gemaakt en blijven uiteindelijk 2 modellen van de T6 – reeks over, namelijk de Momentum en het R-design. De Momentum stoot 174 g/km uit en de R-design 177 g/km. Het ‘overeenstemmende voertuig’ is dus de T6 R-design.

120% - (0,5% x 0,95 x 177 g/km) = 35,925% maar minimum 50% van de kosten zijn aftrekbaar. 

Autokosten van wagens met een uitstoot van minder dan 60 g/km waren vroeger 100% aftrekbaar.

 

Het is dan ook de boodschap om bij de aankoop van een hybride voertuig vooraf goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke fiscale impact.

4. Conclusie

Zoals de verschillende voorbeelden hierboven aantonen, valt de impact van de nieuwe formule en de maatregelen tegen valse hybrides zeker niet te onderschatten.

Voortaan zal iedere wagen een eigen aftrekbaar (kosten) percentage toegekend krijgen op basis van de bovenvermelde formule. Hierdoor wordt de administratieve opvolging van de fiscale behandeling van autokosten complexer. Dit zal voor veel ondernemingen een aanpassing in zowel administratie als boekhouding vergen en vermoedelijk voor velen tijdrovender (en duurder) worden.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u hierbij verdere vragen heeft.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Gerelateerde content