Vorder nu de in België betaalde dubbele belasting op uw Franse dividenden terug

Dubbele belasting op uw Franse dividenden terug

In België verblijvende particuliere beleggers ondergaan een dubbele belasting wanneer zij dividenden van Franse vennootschappen ontvangen.

In België verblijvende particuliere beleggers ondergaan een dubbele belasting.

skyline eifeltower

In België verblijvende particuliere beleggers ondergaan een dubbele belasting wanneer zij dividenden van Franse vennootschappen ontvangen: eerst wordt een Franse bronheffing van 15% ingehouden, vervolgens onderwerpt ook België het ontvangen saldo aan een roerende voorheffing van 30%. Zodoende blijft van het Franse dividend slechts iets meer dan de helft netto over. Heel wat particuliere beleggers verzetten zich reeds jaren tegen deze dubbele belasting, maar vingen tot nu toe bot bij de Belgische Administratie. 

Met een recent arrest van het Hof van Beroep te Antwerpen lijkt er eindelijk licht te zijn aan het einde van de tunnel. Het Antwerpse Hof oordeelde zeer duidelijk in het voordeel van de Belgische belastingplichtigen: België dient aan particuliere beleggers een belastingkrediet van 15% toe te staan ten aanzien van reeds in Frankijk belaste dividenden. Het Antwerpse Hof veroordeelde de Belgische Administratie tot de terugbetaling van alle te veel geïnde belastingsommen, verhoogd met een interest aan 7%.

Actie ondernemen is de boodschap

Het Hof van Beroep te Antwerpen bevestigt hiermee cassatierechtspraak van 2017. 

Nu het verdict van het Antwerpse Hof is gevallen, adviseren wij Belgische particuliere beleggers om tijdig actie te ondernemen. Hangende dossiers dienen opnieuw geactiveerd te worden en zij die nog geen eerdere stappen hebben ondernomen, kunnen alsnog het te veel aan in België betaalde belastingen terugvorderen.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Gerelateerde content