Sinds 2010 kunnen industriële bedrijven in Vlaanderen het belastbaar kadastraal inkomen van hun industrieel Materieel en Outillage versneld afbouwen of zelfs volledig uitdoven via de regeling voor onroerende voorheffing. Een efficiënt versneld afbouwproces vraagt wel een nauwe samenwerking tussen de technische en financiële verantwoordelijken binnen het bedrijf én een externe adviseur met de nodige ervaring.

De evolutie van de regelgeving rond onroerende voorheffing op Materieel en Outillage in het Vlaamse gewest

De huidige situatie omtrent onroerende voorheffing op Materieel en Outillage in het Vlaams Gewest is het resultaat van een reeks beslissingen van de Vlaamse Overheid:

  • Op 18 december 2009 paste de Vlaamse Overheid hun interpretatie van de regels inzake onroerende voorheffing op industriële installaties aan: buitengebruikstellingen vanaf 2010 kunnen sindsdien in mindering worden gebracht van het belastbaar kadastraal inkomen. Investeringen in nieuw Materieel en Outillage leiden voorts niet tot een verhoging van onroerende voorheffing.
  • Op basis van decreten uit 2013 en 2016 werd er bovendien voorzien dat dergelijke nieuwe investeringen in Materieel en Outillage niet enkel vrijgesteld bleven, maar tevens aanleiding gaven tot een bijkomende daling.
  • Verwacht wordt dat deze bijkomende gunstmaatregel niet verder verlengd zal worden. Dit wil zeggen dat vanaf 1 januari 2020 nieuwe investeringen in Materieel en Outillage nog steeds vrijgesteld zijn van onroerende voorheffing, maar niet langer zorgen voor een verlaging van het belastbaar kadastraal inkomen.

 

In de afgelopen jaren was het voor ondernemingen in het Vlaams Gewest van bijzonder belang de nieuwe investeringen in Materieel en Outillage te registreren en aan te geven, om zo de beoogde daling van onroerende voorheffing te verwezenlijken. Met het wegvallen van deze gunstmaatregel is het (opnieuw) relevant om niet enkel de nieuwe investeringen, maar ook de desinvesteringen op te volgen om alsnog van een mogelijke afbouw van onroerende voorheffing te kunnen genieten.

Hoe kan u de voordelen van dit regime (blijvend) optimaal benutten en zo op korte termijn substantiële besparingen realiseren? Dit kan u door de totstandkoming van het belastbaar kadastraal inkomen van Materieel en Outillage - inclusief regularisaties, forfaitaire afname van de geactiveerde niet-toewijsbare kosten, het systeem van desinvesteringen, enzovoort - te herbekijken en bij te sturen. Maar hoe past u dit concreet toe in uw bedrijf?

Versneld afbouwen in de praktijk

U kan op korte termijn een substantiële besparing realiseren door middel van een versnelde afbouw van onroerende voorheffing. Het KPMG Global Asset Management Competence Center en KPMG Tax Advisers ontwikkelde daarvoor de KPMG Onroerende Voorheffing Optimalisatie Methodologie.

De toepassing van de Onroerende Voorheffing Optimalisatie Methodologie biedt ook indirecte voordelen:

  • een gefundeerde basis voor de optimalisatie van uw onderhouds- en investeringskosten;
  • een methodologie en procedures die de verschillende interne afdelingen in staat stellen om dezelfde ‘taal’ te spreken;
  • de mogelijkheid om technische mutaties op te volgen voor boekhoudkundige doeleinden, wat resulteert in een eenvoudige verantwoording naar auditeurs en de belastingautoriteiten;
  • de realisatie van een kwalitatief hoogstaande, technische database als basis voor het nemen van managementbeslissingen over technische en financiële onderwerpen;
  • risicobeheersing betreffende uw fysieke activa.
graph onroerende voorheffing

Onze methodologie beoogt belangrijke belastingvoordelen en een correcte, tijdige en volledige rapportering. KPMG’s Onroerende Voorheffing Optimalisatie Methodologie omvat een stappenplan die de aard en de draagwijdte van de juridisch-fiscale kenmerken van uw Materieel en Outillage, nieuwe investeringen, buitengebruikstellingen, IT-systemen en dergelijke in kaart brengt. Er wordt tevens geanalyseerd aan welke aspecten uw onderneming reeds voldoet en waar verdere ondersteuning nodig is. Zo krijgt u een uitgebreid beeld van de behoeften van uw organisatie en kan u zich optimaal voorbereiden op een afbouw van deze “slapende” belasting.

cirkel Optimalisatie methodologie

Ons ervaren en multidisciplinair team van KPMG Tax & Legal en Advisory experten identificeert samen met u welke stappen moeten ondernomen worden. Onze ondersteuning varieert bij elke stap en wordt samen bepaald in functie van uw wensen en het analyseresultaat van uw huidige activa.

Ons team maakt deel uit van het KPMG Global Asset Management Competence Center (GAMCC) en beschikt over een brede expertise in een verscheidenheid aan sectoren. Dankzij geavanceerde tools kunnen we uw fysieke activa analyseren en bijsturen.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan