Kredietmanagement, vroeger gekend als debiteurenadministratie, wordt in veel ondernemingen aanzien als een onderdeel van de financiële administratie. De definitie en de functie van de credit controller is de laatste jaren aanzienlijk geëvolueerd en is een belangrijk onderdeel geworden van de bedrijfsuitvoering.

Het doel van de credit controller en kredietmanagement bestaat uit enerzijds de kredietrisico’s van de debiteuren te beheren en beperken en anderzijds het verbeteren van het werkkapitaal en debiteurenproces. Hierbij staan het zorgvuldig omgaan met klantgegevens en het behouden en verhogen van klanttevredenheid centraal.

European report 1

Het opvolgen van debiteuren en verwerven van informatieve inzichten in het betalingsgedrag van klanten, in samenhang met een sterk kredietmanagement, verhogen de kans significant dat klanten hun facturen tijdig betalen. Hierdoor kan een onderneming bijgevolg haar cashflow bijsturen en verbeteren. Bij het verwerven van deze inzichten is een grote rol weggelegd voor ‘Big Data’. Door middel van big data management kan een grote hoeveelheid informatie (denk bijvoorbeeld aan interne klantendata) verwerkt worden tot kwalitatieve inzichten. Zo kan men in één oogopslag zien welke klantengroepen een verhoogd betalingsrisico vertonen en hoeveel of welke betalingen achterstallig zijn.

European Payment Report

Intrum Justitia brengt jaarlijks een ‘European Payment’ rapport uit om inzicht krijgen in het betalingsgedrag en de financiële gezondheid van ondernemingen binnen Europa. Dit rapport is het geconsolideerd eindresultaat van een enquête uitgevoerd in 29 Europese landen waar 11 856 ondernemingen aan hebben deelgenomen tussen 31 januari en 5 april 2019.

European report 2

Hieruit blijkt dat in 2019:

  • 28% van de respondenten gelooft dat late betalingen of niet-betalingen een negatieve correlatie vertoont met de groei van de onderneming,
  • 30% van respondenten aangeeft dat late betalingen liquiditeitsproblemen met zich meebrengen,
  • 18% van de respondenten stelt dat late betalingen een bedreiging vormen voor het voortbestaan van de onderneming,
  • 20% van de ondervraagde populatie in België zegt geen nieuw personeel te kunnen aannemen omwille van klanten die niet op tijd betalen,
  • veel ondernemingen langere betalingstermijnen aanvaarden, ook al voelen ze zich hier niet comfortabel bij,
  • late betalingen door klanten niet alleen een financiële oorzaak hebben, maar ook deels het gevolg zijn van inefficiënte (administratie) processen.
European report 3

Het European Payment rapport toont aan dat ondernemingen moeten blijven focussen op kredietmanagement en de impact op een gezonde cashflow onderhouden om de kwetsbaarheid van de onderneming te beperken. Een goed begrip van kredietmanagement en werkkapitaal is noodzakelijk voor elke onderneming, groot of klein. De ondernemer kan hierdoor debiteuren beter segmenteren op basis van het betalingsgedrag waardoor, bij geval van onzekerheid, een nauwkeurigere opvolging en gepaste controlemaatregelen tijdig gedefinieerd kunnen worden. Bovendien laat een beter inzicht in achterstallige betalingen een optimale opvolging toe, zoals o.a. het schrappen van de klantenlijst, het toepassen van een kredietverzekering, het opstellen van aangepaste afbetalingsplannen, factoring, etc.

Inzichten kunnen vervolgens worden gebruikt om interne processen onder de loep te nemen en het identificeren van mogelijke aanpassingen en verbeteringen. Bovendien bieden verschillende digitale tools tal van mogelijkheden om dit alles in kaart te brengen en het opvolgen van informatie op een efficiënte en accurate manier te faciliteren. Door dit proces te automatiseren wordt het verzamelen en verwerken van data minder tijdrovend voor de credit controller. Of het nu gaat om het verbeteren van de cashflow of het tot een minimum herleiden van de risico’s van late en/of niet-betalingen, de onderneming en de klant halen voordeel uit een goed kredietmanagement. Een gezonde cashflow stimuleert het continue zoeken naar verbeteringen en brengt vertrouwen en stabiliteit bij de winstgevendheid en het voortbestaan van de onderneming.

Wens je meer te weten te komen over hoe KPMG je kan helpen bij kredietmanagement, cashflowbeheer, screening van debiteuren en leveranciers, process mining of working capital? Neem dan vrijblijvend contact op met KPMG CFO Advisory Services.

Neem contact met ons op

 

Wilt u een offerte van ons ontvangen?

 

loading image Vraag een offerte aan

Gerelateerde content