close
Share with your friends
devaci

DECAVI Insurance CEO Event DECAVI Insurance CEO Event

De verzekeringssector in ons land staat voor ingrijpende veranderingen. Dat is opnieuw de belangrijkste conclusie op het 15de DECAVI Insurance CEO Event dat vandaag plaatsvindt in Brussel. Op deze bijeenkomst, georganiseerd door DECAVI in samenwerking met dienstverlener KPMG, laten de Belgische CEO’s van AXA, Allianz en NN – die elk een belangrijk marktaandeel vertegenwoordigen – hun licht schijnen over de toekomst van deze sector. 

De Belgische verzekeringssector heeft vandaag af te rekenen met een waaier aan gelijktijdige en elkaar versterkende veranderingen

  • De aanhoudende lage interestvoet en de volatiele financiële markten dwingen leven- zowel als schadeverzekeraars naar verhoogde kostenefficiëntie en verbeterde risico-acceptatie in de kernactiviteiten.
  • Net zoals binnen andere consumentensectoren verwachten verzekeringsklanten een doorgedreven online en mobiele dienstverlening. Investeringen in nieuwe technologische en digitale administratieplatformen zijn dan ook geen optie maar een noodzaak.
  • Autoverzekeringen dreigen in de nabije toekomst aan relevantie te verliezen door de opkomst van de autonoom gestuurde wagens.
  • Productportfolio uitbreiding met additionele end-to-end verzekeringsdiensten (preventie, protectie, herstelling) worden noodzakelijk teneinde relevant en competitief te blijven in de relatief verzadigde en mature Belgische verzekeringsmarkt.
  • De invoering en naleving van nieuwe en strengere regelgevingen zoals de Solvency II kapitaalvereisten, de IFRS-boekhoudnormen, verhoogde producttransparantie, privacy procedures, verzekeringsdistributie en anti-witwasrichtlijnen kosten handenvol geld.

 

Jef Van In, CEO van AXA Belgium, beschouwt digitalisering van de verzekeringsdistributie en permanente productinnovatie als de belangrijkste antwoorden om in te spelen op de sterk wijzigende klantbehoeften van de Belgische verzekeringsnemers:

“Diegenen die denken dat ze getuige zijn van een revolutie in de verzekeringssector zullen teleurgesteld worden! Toch is het een feit dat we alert moeten blijven betreffende de huidige ontwikkelingen, zodat uitdagingen kunnen worden omgezet in opportuniteiten om onze service naar de klant en de makelaar toe te verbeteren. Onze online auto- en brandverzekeringsaanbod is daar een goed voorbeeld van: we bieden het beste van beide werelden door de klant toe te staan zijn of haar verzekering volledig online te onderschrijven, terwijl hij of zij kan profiteren van het advies van een makelaar. Iedereen wint. Zelfs met de komst van 'digital' heeft de makelaardij dus nog steeds een mooie toekomst voor zich, in tegenstelling tot wat onheilsprofeten denken.”, aldus Van In.

Jan Van Autreve, CEO van NN, ziet klantgerichtheid en een telkens passend en vernieuwend antwoord bieden op de steeds evoluerende klantbehoeften als één van de belangrijkste uitdagingen voor de verzekeringssector:

“De Belgische verzekeringsmarkt is in zekere zin altijd wat conservatief geweest maar maakt nu toch werk van versnelde investeringen om bij te benen en juiste antwoorden te hebben in een sterk gedigitaliseerde en data gedreven wereld. Elke speler beseft dat klantgerichtheid het verschil zal maken tussen de winnaars en de verliezers. Die kan perfect vertaald worden via verschillende modellen waarbij ook de meer traditionele distributiepartners een niet onbelangrijke rol kunnen spelen wegens de nood aan gepersonaliseerd advies. Hoe we echter gaan ageren in een wereld waar 130 jaar worden geen uitzondering meer is, bezit progressief vervangen wordt door gedeeld gebruik, en waarin we essentiële beslissingen niet meer zelf nemen maar mogelijk toevertrouwen aan technologie, is zeker niet eenduidig duidelijk, maar ongetwijfeld liggen ook hier opportuniteiten.”  

Wilfried Neven, CEO van Allianz, beschouwt doorgedreven innovatie en de opzet van nieuwe, meer samenwerkingsgerichte modellen als een noodzakelijk recept voor de huidige ingrijpende sector wijzigingen.

“Net zoals bij andere sectoren, staat de verzekeringssector voor een radicale en versnelde verandering op verschillende niveaus: de financiële en economische situatie, de evoluties in demografie en klantgedrag, de opkomst van nieuwe risico’s die moeten gedekt worden, de ontwikkeling van nieuwe technologieën en de opkomst van nieuwe spelers die de sector kunnen ontwrichten. De snelheid van de verandering zal een andere aanpak, een ander type van innovatie en het opzetten van nieuwe meer samenwerkingsgerichte modellen vergen. De toekomst behoort toe aan zij die snel en vastberaden reageren op deze veranderingen.”

Ook Pieter Herremans, Insurance Practice Leader bij KPMG in België, onderschrijft deze belangrijke tendensen voor de Belgische verzekeringsmarkt:

“Een versnelde consolidatiegolf is aan de gang bij Belgische verzekeraars. Door de nieuwe Europese solvabiliteitsvereisten worden onrendabele verzekeringsportefeuilles afgestoten en opgekocht door conglomeraten die grotere schaalvoordelen kunnen realiseren. Niet alleen bij de verzekeraars zelf, maar ook bij de verzekeringstussenpersonen treedt er een consolidatie en professionalisering op door de strengere wetgeving en richtlijnen inzake verzekeringsdistributie”.

Volgens KPMG zal er in de toekomst ook meer ingezet worden op consumentengerichtheid:

“Bestaande verzekeraars zullen intenser moeten samenwerken om gezamenlijk de Belgische verzekeringssector een klantvriendelijker en relevanter imago aan te meten. Digitalisering speelt hierin een cruciale rol, en zal niet zozeer van buiten de sector ingezet worden, maar in de eerste plaats door de traditionele marktspelers”, besluit Herremans. “Anders dan bij andere consumentensectoren blijft verzekeren immers een uiterst complex en sterk gereguleerd vak dat niet zomaar in een handomdraai kan gekopieerd worden. Daardoor hebben de bestaande traditionele verzekeraars een immens competitief voordeel ten opzichte van eventuele potentiële nieuwkomers.”

Neem contact met ons op

Gerelateerde content