close
Share with your friends
banner planning

Planning, Budgeting & Forecasting

Planning, Budgeting & Forecasting

Het opstellen van een budget of forecast blijkt vaak een moeilijke evenwichtsoefening. Mogelijk is het te ambitieus, een andere keer weer te rigide. Vaak worden niet alle omgevings- en bedrijfsspecifieke factoren mee in beschouwing genomen. Hierdoor zijn budgetten en forecasts niet altijd gebaseerd op onderbouwde veronderstellingen en wordt er niet altijd rekening gehouden met de reële, onderliggende business drivers. Dit kan er toe leiden dat wijzigingen in de strategie niet automatisch en transparant worden vertaald in gewijzigde budgetten en forecasts.

In veel gevallen leidt het gebrek aan een robuust, geïntegreerd planningsproces tot volgende situaties.

  • Inaccurate projecties van omzet, kosten, netto winst, etc. op korte en lange termijn.
  • Minimale toegevoegde waarde van de parameters en cijfers uit de planning, budgeting & forecasting cyclus, in vergelijking met de effectieve aanleveringskost.
  • Gebrek aan een direct aanwijsbare link tussen het planning proces (input) en het performance management proces (output).
  • Besluitvorming op basis van oude, historische gegevens in plaats van op basis van de laatste beschikbare, relevante business informatie, maar.
  • Geen integratie tussen strategische, financiële en operationele KPI’s (Key Performance Indicators) en de onderliggende business drivers hiervan.

Een heroriëntatie van het planningsproces rond reële business drivers enerzijds, en het creëren van een geïntegreerd proces waarbij strategische, financiële en operationele doelen met elkaar in verbinding staan anderzijds, vereist een goed begrip van de huidige pijnpunten en onderliggende oorzaken binnen de organisatie. Bij het aanleveren van een geïntegreerd proces, inclusief directe link met het performance management proces, blijf het hoofddoel: transparante en doelmatige rapportering. Het grootste voordeel? Het meetbaar maken van de financiële toegevoegde waarde van de organisatie.

Wij geloven dat de best presterende bedrijven het planning, budgeting & forecasting proces als een belangrijk component van het performance management raamwerk beschouwen. Deze aanpak kan tot verschillende voordelen leiden.

  • Dieper inzicht in de opbouw en variantie van strategische, financiële en operationele KPI’s, inclusief verdere drill-down tot op het laagste niveau van datagranulariteit.
  • Een verhoogde accuraatheid van de samengestelde, periodieke budgetten en voorspellingen, middels het beperken van manuele interventies in de invoerfase.
  • Een korte oplevertijd van rapportering van periodieke cijfers om sneller geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen.

KPMG Advisory begeleidde reeds verschillende klanten, uit diverse sectoren, bij het verbeteren van de wijdere planningsprocessen.

De kern van onze methodologie uit vier stappen:

1.    Analyse van de huidige situatie

Inzicht in de primaire strategische doelen, waardecreërende en -toevoegende activiteiten

en meetbaarheid van de strategische, financiële en operationele doelen.

2.    Identificatie van verbetermogelijkheden:

Vergelijken met interne, sectorgerelateerde leading practices, rekening houdend met de

bedrijfsspecifieke context.

3.    Actieplan:

Aanleveren van een actieplan ter verbetering van het planningsproces, gebaseerd op inzichten

uit eerdere stappen.

4.    Implementatie en uitrol:

Optionele vertaling van het actieplan naar een concrete oplossing, inclusief eventuele implementatie van ondersteunende tooling en uitrol naar eindgebruikers toe.

Wilt u meer te weten over hoe KPMG Advisory uw organisatie kan helpen bij het verbeteren en versnellen van uw planning, budgeting & forecasting proces? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.