close
Share with your friends
Red mountains blue sky flying birds

Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2019 Harvey Nash / KPMG CIO Survey 2019

De budgetten voor technologieprojecten zijn in België en wereldwijd met meer dan 50% gestegen, maar waar liggen nu precies de beleggingsprioriteiten van de CEO's en raden van bestuur? Hoe verandert het functieprofiel van de CIO en in welke mate wordt dit meer strategisch?

De antwoorden op deze en andere vragen staan in ons rapport over de Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2019 dat direct inzicht biedt in de prioriteiten, strategieën en carrières van senior technologieleiders. Het gaat hierbij om cruciale inzichten die u kunnen helpen bij het evalueren van de eigen organisatie: houden we met onze investeringen in nieuwe technologieën gelijke tred met de anderen, kunnen we onze digitale overgang beheren, weten we hoe we onze opportuniteiten en uitdagingen moeten aanpakken die innovatie in cyberbeveiliging, artificiële intelligentie en automatisering met zich brengen?

Bijna de helft van de bevraagde Belgische organisaties ondergaat momenteel een grote digitale verandering, waardoor hun manier van zakendoen fundamenteel zal wijzigen. Dit duidt op een bredere globale verschuiving, met erkenning van het toenemende belang van digitale transformatie als sleutel tot het veiligstellen van toekomstige opbrengsten en duurzame groei. Ontdek hoe het technologische leiderschap en de technologiestrategie in België zich verhouden tot de globale trends en hoe CIO's zich kunnen onderscheiden door het leveren van concrete bedrijfsresultaten aan hun klanten, hun werknemers en hun organisaties.

We onderzoeken hoe grote Digitale Leiders zich onderscheiden en wat kenmerkend is voor hun aanpak. Bijvoorbeeld hoe zij het leveren van technologie anders bekijken, hoe zij samenwerken en methodes gebruiken die de projectoplevering versnellen zoals Agile en DevOps. Gelijktijdig merken we de constante toepassing van een brede functieoverschrijdende teambenadering die input van elk deel van de organisatie vergemakkelijkt.

Enkele van de belangrijkste bevindingen van het onderzoek:

  • Bijna drie kwart (74%) van de bevraagde Belgische CIO's zegt dat zijn budget toegenomen is in vergelijking met vorig jaar. Dit is beduidend hoger dan het algemene cijfer (globaal gezien 55% van de CIO's) en wordt grotendeels gestuurd door de toegenomen aandacht voor cyberbeveiliging, automatisering en digitale transformatie.
  • Volgens de Belgische CIO's zijn de beleggingsvoorkeuren van de CEO's en de bestuursraden bijna gelijk verdeeld tussen inkomstengenererende projecten (52%) en kostenbesparende projecten (48%).
  • 22% van de Belgische organisaties verwacht dat binnen vijf jaar minstens één vijfde van de functies vervangen is door AI/Automation, in vergelijking met 32% van de Europese organisaties en 33% van de organisaties wereldwijd, maar de vooruitzichten zijn optimistisch: meer dan drie kwart (78%) van de CIO's gelooft dat nieuw gecreëerde jobs dit verlies zullen compenseren.
  • Cloudtechnologieën hebben aan belang gewonnen: 85% van de Belgische organisaties zegt nu meer vertrouwen te hebben in het gebruik van cloudtechnologieën dan in de voorbije drie jaar.
  • 70% van de Belgische Digitale Leiders denkt dat de functie van CIO/IT Director steeds strategischer zal worden binnen hun organisatie.
  • De organisaties hebben te kampen met een kritisch tekort aan vaardigheden: meer dan drie kwart (78%) van de bevraagde Belgische CIO's zegt dat het ontzettend moeilijk is om personen met het juiste talent te vinden en aan te nemen. Die vaardigheidskloof wordt vooral gevoeld in de domeinen bedrijfsarchitectuur, big data/analytics, businessanalyse, cyberbeveiliging en AI.
  • Er zijn een aantal verschillen tussen CIO's en CIO's die ook CDO zijn – die laatsten zijn bijvoorbeeld meer geneigd om business-managed IT te stimuleren en zullen eerder deel uitmaken van het directieteam.
  • Het absolute niveau van arbeidstevredenheid is in het algemeen zeer hoog en, gekoppeld met gestegen lonen en bonussen, er is t nooit een beter moment geweest om technologieleider te zijn.

 

Download het rapport en lees dit en nog veel meer over de veranderingsmarkers waar de CIO Survey dit jaar de nadruk op legtlegd. Deze survey maakt deel uit van 's werelds grootste onderzoek inzake technologieleiderschap. Bent u CIO, CTO, CDO of een manager met een passie voor bedrijfstechnologie, dan zal dit rapport een helder licht schijnen over de belangrijkste kwesties die iedereen binnen de Belgische technologiesector aanbelangen.

Over de Harvey Nash/KPMG CIO Survey

De Harvey Nash/KPMG CIO Survey is al toe aan zijn 21e jaargang en is het grootste onderzoek ter wereld inzake IT-leiderschap, met meer dan 3.600 antwoorden van CIO's en technologiemanagers uit 108 landen.

Voor meer informatie over de Survey 2019 of zijn resultaten, neem contact op met:

Anthony Van de Ven

Partner Technology Advisory KPMG Advisory Belgium
avandeven@kpmg.com
+32 (0)495 57 29 63

Paul Olieman

Director CIO Advisory KPMG Advisory Belgium
paulolieman@kpmg.com
+32 (0)471 59 90 56

Neem contact met ons op

Gerelateerde content