close
Share with your friends
CEO Outlook 2019

CEO Outlook 2019

CEO Outlook 2019

Belgische CEO’s staan minder positief tegenover de groei in ons land dan een jaar geleden. De grootste uitdagingen volgens onze bedrijfsleiders zijn cyberbeveiliging (1), opkomende en disruptieve technologieën (2), klimaatsverandering, de zoektocht naar talent en operationele risico’s (allen op 3) en protectionisme (4). Dat blijkt uit de CEO Outlook die dienstverlener KPMG wereldwijd uitvoerde bij meer dan 2500 CEO’s van ondernemingen met een omzet van meer dan 500 miljoen USD.

Belgische CEO’s kijken iets minder rooskleurig naar de groeivooruitzichten van ons land dan een jaar geleden. Vandaag zegt 72% van de Belgische bedrijfsleiders vertrouwen te hebben dat de economie in ons land aanzwengelt, vorig jaar was dit nog 84%. Dit is ook lager dan het globale gemiddelde, waarbij 83% van de CEO’s wereldwijd dit jaar aangeeft vertrouwen te hebben in groei.

Hoewel we zeker niet kunnen spreken van negatieve vooruitzichten, valt toch op dat het optimisme van vorig jaar enigszins getemperd is. Koen Maerevoet, CEO van KPMG in België: “Wij merken twee belangrijke oorzaken op. Enerzijds de blijvende onzekerheid door geopolitieke gebeurtenissen zoals brexit en de handelsoorlog tussen de VS en China. Vorig jaar ging men uit van een onderhandelde brexit, maar nu lijkt een no-deal steeds meer een realiteit te worden. Anderzijds merken we ook dat heel wat bedrijven kampen met problemen rond het invullen van vacatures. Talent aanwerven en behouden is niet langer alleen de verantwoordelijkheid van het HR-departement, maar ook van het topmanagement. Dat komt duidelijk naar voor in onze bevraging.”

Challenge for talent

Gevraagd naar het grootste risico dat de groei van hun onderneming bedreigt, geeft 36% van onze captains of industry aan dat cyberveiligheid hen ’s nachts wakker houdt. Andere risico’s zijn opkomende en disruptieve technologieën (16%), klimaatsverandering (12%), operationele risico’s (12%), de zoektocht naar talent (12%), protectionisme (8%) en complexe regelgeving (4%).

Wereldwijd schatten CEO’s de risico’s anders in: klimaatsverandering (21%), opkomende en disruptieve technologieën (19%), protectionisme (16%), cyberveiligheid (14%), operationele risico’s (14%), complexe regelgeving (7%), lage-rente risico (3%), reputatieschade (3%), disfunctionele toevoerketen (2%) en de zoektocht naar talent (2%).

We merken op dat Belgische CEO’s cyberveiligheid als een veel groter risico inschatten dan het wereldwijde gemiddelde, terwijl klimaatsverandering minder hoog op de agenda staat, ondanks het maatschappelijke debat in eigen land hieromtrent.

Talent lijkt voor onze CEO’s een grotere bedreiging te zijn voor de groei van hun onderneming, dan bij hun collega’s in andere landen. Terwijl 12% van onze CEO’s dit aangeeft als het grootste risico, is dit slechts bij 2% van de CEO’s wereldwijd het geval. 60% van de Belgische CEO’s geeft ook aan dat het vinden van geschikte medewerkers een hele grote uitdaging is. Nochtans gaan onze bedrijfsleiders ervan uit dat er heel wat vacatures ingevuld moeten worden in de volgende jaren: 32% van de CEO’s gaat uit van een toename tussen 5 en 10% en 68% tussen 0 en 5% in de volgende drie jaren, terwijl dit vorig jaar respectievelijk 8% en 84% is.

Er blijkt dus een kloof te bestaan tussen enerzijds een stijgend aanbod op de arbeidsmarkt en anderzijds het invullen van vacatures. Koen Maerevoet: “We merken – bij onze cliënten maar ook binnen de eigen organisatie – dat het vinden én het behouden van medewerkers meer en meer een uitdaging en zelfs een risico vormt. De groei van onze kenniseconomie hangt in grote mate af van het vinden van de juiste mensen. De digitalisering versterkt deze tendens zelfs nog, want bedrijven zijn vooral op zoek naar profielen gespecialiseerd in IT en artificiële intelligentie. Mensen moeten ook juist ingezet en constant bijgeschoold worden.”

Inzetten op groeimarkten

België behoort tot de meeste geglobaliseerde economieën ter wereld. Gevraagd naar hun expansieplannen, geeft 68% van de Belgische CEO’s aan dat ze eerder kijken naar groeimarkten – zoals Oost-Azië, Centraal en Oost-Europa en Latijns-Amerika - dan naar ontwikkelde markten zoals de Verenigde Staten en West-Europa.

Opvallend is ook dat bedrijven die zich op groeimarkten willen storten, de voorkeur geven aan landen die onderdeel vormen van de Nieuwe Zijderoute (het Belt and Road Initiative), een ontwikkelingsstrategie van de Chinese regering waarbij het haar geopolitieke en economische positie verstevigt via een Euraziatisch handelsnetwerk en grote infrastructuurprojecten. 64% van de Belgische CEO’s geeft aan zich te enten op het BRI, wat in lijn ligt met het globale gemiddelde van 65%. De strategie van de Chinese regering heeft zijn impact dus zeker niet gemist. Bedrijven wereldwijd – en ook in eigen land – stemmen hun internationaliseringsstrategie hier op af.

Duurzaamheid: inzetten op innovatie?

Innovatie is een motor van groei voor bedrijven. Toch blijkt dat Belgische CEO’s vinden dat hun bedrijf een tandje moet bijsteken op vlak van innovatie: 52% van de Belgische CEO’s geven aan dat hun bedrijf de inspanningen inzake innovatie moet opdrijven in de komende drie jaren, terwijl dit vorig jaar slechts 12% was. 64% van onze bedrijfsleiders geeft ook aan dat groei gelieerd is aan de mogelijkheid in te spelen op disruptieve veranderingen.

Een ander thema dat hoog op de agenda staat van het maatschappelijke debat is duurzaamheid en de klimaatsverandering: 60% van de Belgische CEO’s vindt dat de omslag naar een koolstofarme economie in grote mate de groei van hun bedrijf zal bepalen. Toch is dit nog steeds een pak lager dan het globale gemiddelde van 76%. Maerevoet: “Nog niet alle bedrijfsleiders zijn er dus van overtuigd dat deze shift naar een koolstofarme samenleving een economische meerwaarde zal opleveren. Nochtans gaan innovatie en duurzaamheid hand in hand.”

Over de CEO Outlook

KPMG ondervroeg wereldwijd meer dan 2500 CEO’s van ondernemingen met een omzet van 500 miljoen USD en meer in de periode januari-februari 2019. Voor het tweede jaar op rij werden ook 25 Belgische CEO’s gepeild in deze categorie van internationale topbedrijven.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content