close
Share with your friends
Naar een slimme en toekomstgerichte overheid

Naar een slimme en toekomstgerichte overheid

Naar een slimme en toekomstgerichte overheid

De federale en regionale verkiezingen van mei zullen leiden tot nieuwe bestuursakkoorden waarin de klemtonen zullen vastliggen voor de volgende vijf jaar. Enerzijds is vijf jaar lang, omdat in deze periode heel wat evoluties – op economisch, technologisch en maatschappelijk vlak – kunnen en zullen gebeuren. Anderzijds is vijf jaar ook zo voorbij. Wie afwacht en niet anticipeert op deze evoluties, zal de boot missen. 

Daarom is het belangrijk dat de overheid niet stilzit en zichzelf blijft aanpassen aan die veranderende omstandigheden. Het is onze overtuiging dat incrementele wijzigingen in beleid en organisatie niet langer volstaan. Want globalisering en digitalisering veranderen onze samenleving op een manier en met een snelheid die ongeëvenaard is. 

Drie werven voor de overheid

Anno 2019 vormt data de brandstof voor de digitale economie. Met deze visienota willen we enkele krachtlijnen aanreiken die wij beschouwen als de belangrijkste uitdagingen in de publieke sector. We leggen hierbij de nadruk op wat wij in de volgende jaren kunnen en willen bijdragen aan beleidsmakers op federaal en deelstaat niveau.

1. Een slim en data gedreven beleid

Goede beslissingen nemen in het belang van de volledige samenleving vereist dat een overheid beschikt over correcte en actuele gegevens: de publieke sector meer data gedreven maken beschouwen we als onze eerste werf.

2. Een verhoogde wendbaarheid en integratie

Om burgers en ondernemingen zo efficiënt en kwalitatief mogelijk te ondersteunen is het cruciaal dat overheidsdiensten zoveel mogelijk samenwerken: een grotere wendbaarheid en meer integratie van diensten is daarom onontbeerlijk.

3. Een klantgerichte digitale aanpak

De digitale revolutie verandert ons leven. Niemand zal vandaag ontkennen dat we het tijdperk van de vierde industriële revolutie zijn binnengetreden. We gaan ervan uit dat digitale transformatie in de eerste plaats gedreven moet worden door de gebruiker – de burger, de ondernemer - waarbij de organisatie – de overheid – volgt. Klantgerichtheid staat centraal: burgers en ondernemingen verwachten van hun openbare dienstverlening een zelfde mate van digitalisering dan dat ze zelf hanteren.

 

Lees hieronder onze volledige visienota over de uitdagingen in de publieke sector in het Nederlands of in het Frans.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content