close
Share with your friends

Nederland kondigt fiscaal overgangsrecht bij een ‘no deal-brexit’ aan

Fiscaal overgangsrecht bij een ‘no deal-brexit’

brexit

Nu de brexit dichtbij komt en een ‘no deal-scenario’ steeds reëler wordt, beginnen de alarmbellen luider te rinkelen. Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal bij een ‘no deal-brexit’ vanaf 29 maart aanstaande van de ene op de andere dag als ‘derde land’ kwalificeren. Hierdoor zal vanaf die datum voor een grote groep belastingplichtigen de fiscale behandeling wijzigen.

Bij een no deal-brexit zal bijvoorbeeld een Nederlandse fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met een top- of tussenmaatschappij in het VK op 29 maart 2019 verbreken. Tevens zullen onder andere burgers die woonachtig zijn in het VK en Nederlands inkomen genieten het recht op persoonsgebonden aftrekposten verliezen.

Om acute nadelige gevolgen bij een no deal-brexit te voorkomen, heeft de Nederlandse staatssecretaris van Financiën een fiscale overgangsregeling aangekondigd. Deze houdt in dat het

VK voor een aantal belastingwetten (andere dan douanewetgeving) gedurende het restant van het lopende boekjaar – in veel gevallen tot en met 31 december 2019 – fictief wordt aangemerkt als

EU-lidstaat. Voor toepassing van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting wordt hierdoor bijvoorbeeld verbreking van de fiscale eenheid op 29 maart 2019 voorkomen en uitgesteld tot het einde van het boekjaar. België heeft vooralsnog niet een dergelijke overgangsregeling aangekondigd.

De aangekondigde Nederlandse overgangsregeling moet nog worden vastgelegd in een beleidsbesluit. Zij zal een welkome administratieve verlichting vormen en Nederlandse ondernemingen nog tot het einde van het lopende boekjaar geven om de Nederlandse gevolgen van de brexit in beeld te brengen en hierop te anticiperen.

Wij constateren dat nog niet iedereen zich voldoende bewust is van de gevolgen van de brexit. Indien dit ook voor u geldt, drukken wij u op het hart hiermee onmiddellijk aan de slag te gaan. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en zijn u graag van dienst bij alle brexitgerelateerde zaken.

Neem contact met ons op

Gerelateerde content