close
Share with your friends

Aandachtspunten Nederlandse werkkostenregeling

Aandachtspunten Nederlandse werkkostenregeling

Aandachtspunten Nederlandse werkkostenregeling

Uiterlijk 28 februari 2019 dienen alle Nederlandse inhoudingsplichtigen de administratie met betrekking tot de werkkostenregeling (WKR) over 2018 klaar te hebben. Indien u de vrije ruimte van de WKR in 2018 overschreden hebt, dan moet de verschuldigde 80%-eindheffing uiterlijk in de loonaangifte over het eerste loontijdvak van 2019 worden aangegeven. Aangezien de aangifte januari 2019 uiterlijk 28 februari 2019 moet zijn ingediend en betaald, brengen wij hierbij enkele aandachtspunten van de WKR onder uw aandacht.

In de praktijk zien wij steeds vaker dat de Belastingdienst niet alleen een overzicht wil hebben van de vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsloon onder de vrije ruimte van de WKR zijn gebracht, maar dat hij ook inzage wil hebben in de vergoedingen en verstrekkingen die als eindheffingsloon waarvoor een gerichte vrijstelling geldt zijn aangewezen. Het is van belang dat de zakelijke reden van een vergoeding of verstrekking voldoende aannemelijk kan worden gemaakt, bijvoorbeeld bij een etentje in een restaurant. Daarbij verlangt de Belastingdienst doorgaans dat aannemelijk wordt gemaakt met wie de maaltijd is genuttigd en wat de zakelijke reden daarvoor was.

Optimalisatie van de WKR is mogelijk door toepassing van de zogenoemde concernregeling (waarbij de eindheffing van de WKR op concernniveau wordt berekend in plaats van per werkgever), of door bijvoorbeeld vaste kostenvergoedingen (alsnog) te onderbouwen zodat deze niet ten laste hoeven te komen van de vrije ruimte van de WKR. Het is raadzaam na te gaan of de nihilwaarderingen (bijvoorbeeld een personeelsfeest op de werkplek) zo veel mogelijk zijn benut. Let erop dat de concernregeling alleen kan worden toegepast als alle deelnemende concernonderdelen het hele kalenderjaar een concern vormen.

Indien er vrije ruimte over is, kan deze worden benut door een deel van het loon van de werknemers (of een bonus) als eindheffingsloon onder de vrije ruimte van de WKR te brengen. In principe is dit op grond van de gebruikelijkheidstoets niet toegestaan, maar accordeert de Nederlandse Belastingdienst dit toch als het totaal van alle vergoedingen/verstrekkingen/terbeschikkingstellingen aan een werknemer niet hoger is dan € 2.400 per werknemer per jaar. Eventuele niet-onderbouwde vaste kostenvergoedingen en dergelijke komen op het bedrag van € 2.400 in mindering. 

Mocht u vragen hebben over de WKR, dan horen wij dat vanzelfsprekend graag. Desgewenst gaan wij graag na of er optimalisatiemogelijkheden zijn. Tevens kunnen wij mogelijke risico’s detecteren en oplossingen aandragen. Daarbij assisteren wij graag met de inrichting van de financiële boekhouding om uw WKR-positie inzichtelijk te krijgen en te houden.

Neem contact met ons op