close
Share with your friends

Zaakvoerder Belgische burgerlijke maatschap moet handelen in het belang van de maatschap en al haar maten

Handelen in het belang van de maatschap

Zaakvoerder Belgische burgerlijke maatschap moet handelen in het belang van de maatschap en al haar maten

In september 2018 heeft het Hof van Beroep te Gent de ruime bestuursbevoegdheden van een statutaire zaakvoerder in een burgerlijke maatschap genuanceerd. Veegt het Hof hiermee de eerdere beslissing van de Vlaamse belastingadministratie van de kaart?

De Vlaamse Belastingdienst besliste eind 2016 dat de schenking van de delen van een burgerlijke maatschap bij het latere overlijden van de ouders mogelijks genegeerd zou worden, voor zover de ouders in hun hoedanigheid van zaakvoerders van die maatschap een (té) ruime zeggenschap en controlebevoegdheid behielden. Bij overlijden zou er aldus nog steeds erfbelasting verschuldigd zijn op de gedane schenking (alsof de ouders nooit hadden willen schenken).

In haar arrest vorig jaar bevestigde het Hof van Beroep van Gent dat de burgerlijke maatschap een apart doelvermogen heeft en dat de zaakvoerder van de maatschap steeds moet handelen in het belang van dit gemeenschappelijk doelvermogen en van haar maten.

Indien de zaakvoerder toch handelt in zijn eigen belang en dus geen rekening houdt met de andere deelgenoten, kunnen de bestuursbevoegdheden door de rechter worden afgenomen. Dit is exact wat er zich in casu heeft voorgedaan: de statutaire zaakvoerder werd afgezet op vraag van de andere deelgenoten van de familiale maatschap. Het Hof van Beroep ging zelfs nog een stapje verder: indien de zaakvoerder op een zodanige wijze zijn mandaat uitoefent dat het gevaar ontstaat dat het belang van de maatschap wordt geschonden, dan kan het noodzakelijk zijn dat er een voorlopige bewindvoerder wordt aangesteld. Het feit dat de zaakvoerder levenslang was benoemd in de statuten doet hieraan geen afbreuk.

Doordat deze rechtspraak erkent dat de zaakvoerder in alle omstandigheden moet handelen in het belang van alle maten (en niet in eigen belang), lijkt het Hof de eerdere beslissing van de Vlaamse Belastingdienst opzij te zetten. Een zaakvoerder van een maatschap mag met andere woorden ruime bevoegdheden bezitten, zolang hij/zij deze maar uitoefent in het belang van het gemeenschappelijk doelvermogen van alle maten samen.

Wij zijn benieuwd of de Vlaamse Belastingdienst zal terugkomen op haar eerdere beslissing. Tot die tijd is het belangrijk om zorgvuldig om te springen met de omschrijving van de bevoegdheden van de zaakvoerder van de maatschap, en waar mogelijk, deze af te zwakken en/of de andere maten te betrekken bij sommige besluitvorming.

Ga terug naar de overzichtspagina

Neem contact met ons op

Gerelateerde content